Dni mesta a Trh ľudových remesiel

Tradičné podujatie ladené v duchu dôb minulých so sprievodným kultúrnym programom a širokou ponukou remeselných výrobkov.

 

Partneri zo Slovenska: Rôzne umelecké súbory

Partneri z iných krajín EÚ: Rôzne umelecké súbory

 

Kontakty:

Mesto Spišská Nová
https://navstevnik.spisskanovaves.eu/podujatia/tradicne/dni-mesta-spisska-nova-ves-a-trh-ludovych-remesiel/
Jančíková Andrea
053/417 6613
jana.barbuscakova@mestosnv.sk

Linky