Čo ste možno (ne)vedeli o bystrickom námestí

Podujatie organizované študentmi Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici - 2. ročník.

Dobrovoľnícke podujatie študentov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela organizované v spolupráci s Banskobystrickým okrášľovacím spolkom, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko a mestom Banská Bystrica. Podujatie je súčasťou pravidelných stretnutí "Bystrická hodinka" k histórii Banskej Bystrice. Cieľom je zaujímavou formou informovať domácich aj návštevníkov o kultúrnom dedičstve mesta.

Partneri zo Slovenska: Banskobystrický okrášľovací spolok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, mesto Banská Bystrica

Kontakty:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
https://www.facebook.com/costemoznonevedeli/
Elexová Ľudmila
ludmila.elexova@umb.sk

 
Linky