Orientálna mapa Slovenska

Orientálna mapa Slovenska

Projekt mapuje autentickú kultúru všetkých obcí na Slovensku deťmi. Deti v spolupráci s etnológmi vyhľadávajú autentické ornamenty charakteristické pre ich obec, ktoré skompletizujú do mapy Slovenska. Následne z nich študenti - výtvarníci tvoria umelecké diela pod názvom Krajina krásy. Cieľom je zvyšovanie kultúrnosti mládeže a dôstojná reprezentácia kultúrneho dedičstva Slovenska.

Partneri zo Slovenska: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Katedra Etnológie a mimoeurópskych štúdii Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Kontakt:
OZ Tatrín
www.tatrin.sk

Občianske združenie
Bodnárová Martina
tatrin@tatrin.sk

Linky