Interdisciplinárna vedecká konferencia Res Palffyana - príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov

Interdisciplinárna vedecká konferencia Res Palffyana - Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov sa bude konať 18. januára 2018 v Bratislave, vo veľkej zasadačke Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6. Na konferencii odznie 14 referátov, ktoré budú v rôznych súvislostiach tematizovať rod Pálffyovcov. Časový záber referátov zahŕňa 17. - 20. storočie.

Partneri zo Slovenska: Občianske združenie Červenokamenské panstvo Fond na podporu umenia

Partneri z krajín EÚ: Institut pro památky a kulturu, o.p.s. (Česká republika)

 

Kontakt:

Pamiatkový úrad SR
www.pamiatky.sk
Anna Tuhárska
+421 2 20 464 342
anna.tuharska@pamiatky.gov.sk

Linky