Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých kostolov na Gotickej ceste - odborná konferencia - III. ročník

Združenie Gotická cesta v odbornej spolupráci s Pamiatkovým úradom Bratislava, KPÚ Košice a KPÚ Banská Bystrica týmto podujatím pokračuje v propagácii najnovších poznatkov z pamiatkových a reštaurátorských výskumov stredovekých kostolov na turistickej trase Gotická cesta. Súčasťou podujatia bude odborná exkurzia po malohontských kostolíkoch. Program podujatia je zverejnený na webovej stránke združenia https://oz-goticka-cesta.webnode.sk/

Termín podujatia: 1.10.2018  do 31.12.2018
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina 

kontakt:

Ing. arch. Eva Šmelková

0903623922

gotickacesta@gmail.com

https://oz-goticka-cesta.webnode.sk/

Linky