"Oživovanie hradov" - odborná konferencia s výstavou

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pripravuje 13. 2. a 14. 2. 2018 v priestoroch Dvorany MK SR odborný seminár a s ním spojenú výstavu na tému "Oživovanie hradov". Odborný seminár sa bude venovať nasledujúcim okruhom:

  1. Šesť rokov stabilizácie a obnovy torzálne zachovanej architektúry s pomocou nezamestnaných a 15 rokov systematickej práce dobrovoľníckych združení
  2. Výskum, metodika a projektovanie obnovy hradnej architektúry
  3. "Best practise" - najlepšie príklady riešenia častých problémov pri údržbe, obnove, využívaní a manažovaní hradov
  4. Využitie hradov v súčasnosti a ich potenciál do budúcnosti

Kontakt:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
Ondrejková Zuzana
+421 2 20 482 422
zuzana.ondrejkova@culture.gov.sk

Linky