Publikácie k: - 1150.výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda - 100.výročiu ukončenia 1.svetovej vojny

Obchodná akadémia Šurany si ctí históriu a tradície nášho ľudu. Z príležitosti výročí a pamätných dní pravidelne usporadúvame rôzne podujatia: súťaže, výstavy, workshopy a i. Pri príležitosti nadchádzajúcich výročí príchodu solúnskych bratov a ukončenia Veľkej vojny sme sa rozhodli naše podujatia rozšíriť o vydanie publikácií. Vydaniu predchádzal prieskum v teréne za účelom získania fotodokumentácie a informácií k jednotlivým častiam regiónu. Obe publikácie budú dvojjazyčné : slov. jaz. a angl. jazyk.

Termín podujatia:10.5.2018   do 11.11.2018
Miesto konania: Obchodná akadémia Šurany

Kontakt:

https://oasurany.edupage.org/

PaedDr.Helena Rusnáková, Mgr. Erika Juríková

0914 126 375

hrusnakova.hr@gmail.com

Linky