Schemnitz ARCH+A days

Schemnitz ARCH+A days

Výstava a prezentácia 7 významných predstaviteľov architektonickej tvorby a súvisiacich umení, reflektujúcich ich umeleckú tvorbu vo vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu, v prostredí Banskej Štiavnice - lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra pre obnovu architektonického dedičstva (Architectural Research Center on Heritage and Art education - ARCHA).

Partneri zo Slovenska: ICOMOS

Kontakty:

Fakulta architektúry STU Bratislava
Detašované pracovisko Banská Štiavnica
www.fa.stuba.sk

Gregor Pavel
02/57276361
prof.pavelgregor@gmail.com


 


Linky