Zoznam nákladových položiek – Pro Slovakia

a) Odmeny za dielo a náklady na práce a služby. (špecifikovať)
b) Nájom. (špecifikovať)
c) Cestovné, dopravné - prepravné a nájom dopravných prostriedkov. (špecifikovať)
d) Ubytovanie. (špecifikovať)
e) Výroba zvukového a zvukovoobrazového nosiča. (špecifikovať)
f) Polygrafické náklady. (špecifikovať)
g) Účastnícke poplatky. (špecifikovať)
h) Poistenie. (špecifikovať)
i) Víza.
j) Materiálové náklady. (špecifikovať)
k) Finančný transfer. (špecifikovať)
l) Obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov. (špecifikovať)

Linky