Program 1 - Obnovme si svoj dom
Gestor programu: sekcia kultúrneho dedičstva:
1.1 - Eva Majchráková, eva.majchrakova@culture.gov.sk, 02/20 482 412
1.2 a 1.3 - Alena Prokešová, alena.prokesova@culture.gov.sk, 02/20 482 421

sekcia ekonomiky a projektového riadenia:
spracovanie žiadosti o dotáciu - Ľudmila Hadvigerová, ludmila.hadvigerova@culture.gov.sk, 02/ 20 482 523

vyúčtovanie dotácie – Ján Blaha, ján.blaha@culture.gov.sk, 02/20 482 626

Program 2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Gestor programu: sekcia kultúrneho dedičstva
2.1 - Ján Molnár, jan.molnar@culture.gov.sk, 02/20 482 423
2.2 - Ján Kamenský, jan.kamensky@culture.gov.sk, 02/20 482 483
2.3 - Katarína Kamenská, katarina.kamenska@culture.gov.sk, 02/20 482 413
2.4 – Viera Legényová, viera.legenyova@culture.gov.sk, 02/20 482 485
2.5 – Ján Molnár, jan.molnar@culture.gov.sk, 02/20 482 423

sekcia ekonomiky a projektového riadenia:
spracovanie žiadosti o dotáciu - Jozef Kopčík, jozef.kopcik@culture.gov.sk, 02/20 482 623 vyúčtovanie dotácie –

Program 3 – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice
Gestor programu: sekcia medzinárodnej spolupráce
3 – Zuzana Mataninová, zuzana.mataninova@culture.gov.sk, 02/20 482 322

sekcia ekonomiky a projektového riadenia:
spracovanie žiadosti o dotáciu - Jozef Kopčík, jozef.kopcik@culture.gov.sk, 02/20 482 623 vyúčtovanie dotácie – Ján Blaha, ján.blaha@culture.gov.sk, 02/20 482 626

Program 4 - Umenie
Gestor programu: sekcia umenia a štátneho jazyka
4.1 - Daniela Pápayová, daniela.papayova@culture.gov.sk, 02/20 482 312
4.2 - Božena Horváthová, bozena.horvathova@culture.gov.sk, 02/20 482 302
4.3 - Magdaléna Ševčíková, magdalena.sevcikova@culture.gov.sk, 02/ 20 482 306
4.4 - Daniela Pápayová, daniela.papayova@culture.gov.sk ,
4.5 - Ľubica Ďurišinová, lubica.durisinova@culture.gov.sk , 02/ 20 482 308 (grantové okruhy 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3)
4.5 - Ján Bábik, jan.babik@culture.gov.sk , 02/ 20 482 308 (grantové okruhy 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6)

sekcia ekonomiky a projektového riadenia:
spracovanie žiadosti o dotáciu –
vyúčtovanie dotácie –Alexandra Slováková, alexandra.slovakova@culture.gov.sk , 02/20 482 522

Program 5 – Pro Slovakia
Gestor programu: sekcia medzinárodnej spolupráce
5.1 – Zuzana Mataninová, zuzana.mataninova@culture.gov.sk , 02/20 482 322
5.2 – Jaroslava Hurná, jaroslava.hurna@culture.gov.sk , 02/20 482 324
5.3 – Elena Gyurcsová, elena.gyurcsova@culture.gov.sk , 02/20 482 374

sekcia ekonomiky a projektového riadenia: spracovanie žiadosti o dotáciu - Jozef Kopčík, jozef.kopcik@culture.gov.sk , 02/ 20 482 623
vyúčtovanie dotácie – Ján Blaha, ján.blaha@culture.gov.sk , 02/20 482 626

Program 6 - Kultúra národnostných menšín

sekcia ekonomiky a projektového riadenia:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Martin Havir, martin.h avir@culture.gov.sk , 02/ 20 482 531
vyúčtovanie dotácie – Mária Rapošová, maria.raposova@culture.gov.sk , 02/20 482 524

Program 7 – Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
Gestor programu: sekcia kultúrneho dedičstva
7.1 – 7.3 Daniela Kuhnová, daniela.kuhnova@culture.gov.sk , 02/ 20 482 403

sekcia ekonomiky a projektového riadenia:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Lýdia Hlavatá, lydia.hlavata@culture.gov.sk , 02/ 20 482 532
vyúčtovanie dotácie –

Program 8 - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
Gestor programu: sekcia kultúrneho dedičstva
8.1 – 8.4 Ján Paprčka , jan.paprcka@culture.gov.sk , 02/59391 407, 20 482 305
sekcia ekonomiky a projektového riadenia:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Darina Danková, darina.dankova@culture.gov.sk , 02/ 20 482 531
vyúčtovanie dotácie –

Program 9 – Kultúrne poukazy
Gestor programu: sekcia ekonomiky a projektového riadenia:
Linda Petráková, linda.petrakova@culture.gov.sk , 02/ 20 482 521
Katarína Štefaňáková, katarina.stefanakova@culture.gov.sk , 02/ 20 482 581

Program 10 – Národný cintorín v Martine
Gestor programu: sekcia ekonomiky a projektového riadenia:
10 – Lýdia Hlavatá, lydia.hlavata@culture.gov.sk , 02/ 20 482 532

Linky