Metodické školenie

Pozývame Vás na metodické školenie k predkladaniu žiadostí o dotáciu do grantového systému Ministerstva kultúry SR na rok 2010, program 7 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva, ktoré sa uskutoční dňa 4. novembra 2009 (streda) o 13:00 hod. vo veľkej zasadačke Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava.

Linky