Informačné semináre k zverejnenej výzve
na predkladanie žiadostí z grantového programu č.8
Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť 2010

V súvislosti so zverejnením grantovej výzvy Ministerstva kultúry SR na predkladanie projektov v programe č. 8 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť 2010 na webovej stránke MK SR (http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/grantovy-system-rok-2010) sa uskutočnia informačné semináre pre žiadateľov o grant,  a to v dňoch:

  • 13.10.2009 o 13.00 h. v Bratislave (Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č.33, Bratislava,  2. poschodie – Veľká zasadačka)
  • 20.10.2009 o 11.00 h. vo Zvolene (MsÚ, Námestie Slobody 22, Zvolen)
  • 20.10.2009 o 17.00 h. v Rimavskej Sobote (MsÚ - zasadačka na medziposchodí, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota)
  • 21.10.2009 o 11.00 h. v Košiciach (Divadlo Thália– Máraiho Štúdio, Timonova 3, Košice )
  • 21.10.2009 o 17.00 h. v Prešove (Divadlo A. Duchnoviča, Jarkova ul. 77, Prešov – vchod do budovy je zo Šarišskej ulice)
  • 22.10.2009 o 12.00 h. v Žiline (veľká zasadačka MsÚ, Nám. obetí komunizmu 1, Žilina)

Účelom seminárov bude informovať potenciálnych žiadateľov o výzve na predkladanie žiadostí z grantového systému MK SR v programe č. 8 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť 2010, ako aj o metodike k povinnej elektronickej registrácie žiadosti.

Vašu účasť potvrďte na tel. č.02/20482407 alebo na e-mailovej adrese: jan.paprcka@culture.gov.sk

Linky