Program 2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

2.1 Knižnice a knižničná činnosť
2.2 Múzeá a galérie
2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
2.4 Akvizícia múzeí a galérií
2.5 Akvizícia knižníc

Linky