Program 5 - Pro Slovakia

5.1 Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
5.2 Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry
5.3 Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov

Linky