Program 9 - Kultúrne poukazy

9.1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám –
      - zriaďovatelia škôl


9.2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám –
      - kultúrne inštitúcie

Linky