Členovia grantovej komisie EHMK – Košice 2013

Mgr. Marek Adamov

Mgr. Peter Himič, PhD.

Mgr. art. Zora Jaurová

PhDr. Vladimír Beskid

Linky