Podprogram 4.1 - Divadlo a tanec (profesionálne kultúrne aktivity)
(komisia pre všetky okruhy - 4.1.1 - 4.1.5)
PhDr. Oleg Dlouhý
PhDr. Andrej Maťašík
doc. Mgr. art. Matúš Oľha
Mgr. Jozef Dolinský ml.
Mgr. Jana Liptáková
PhDr. Štefan Fejko
Peter Jezný

Mgr. Daniela Pápayová, tajomníčka komisie

Podprogram 4.2 - Hudba (profesionálne kultúrne aktivity)
(komisia pre všetky okruhy - 4.2.1 - 4.2.5)

PhDr. Ivan Marton
PhDr. Elena Filippiová 
Mgr. Melánia Puškášová
Doc. Buranovský Daniel, ArtD.
Mgr. Patrick Španko
Doc. Mgr. Zvara Vladimír, PhD.

Tajomníčka: Mgr. Božena Horváthová 


Podprogram 4.3 – výtvarné a úžitkové umenie, dizajn, fotografia a architektúra
(komisia pre všetky okruhy - 4.3.1 - 4.3.4)

Prof. Ing. arch. Ivan Petelen
Doc. Pavol Choma, akad. mal.
Zdeno Horecký, akad. mal.
Doc. Milan Lukáč, akad. soch.
PhDr. Ľubomír Podušel
Doc. Jaroslav Uhel
Doc. Rastislav Trizma, akad. soch.

Tajomníčka: Mgr. Magdaléna Ševčíková

Podprogram 4. 4 - medziodborové profesionálne kultúrne aktivity
(komisia pre všetky okruhy 4.4.1 – 4.4.5)

Mgr. Anna Miklovičová
PhDr. Milan Polák
Mgr. Teodor Križka
Doc. Jozef Mokoš
PhDr. Andrej Maťašík
Mgr. Dana Dinková
PhDr. Marián Pauer, ESFIAP
Ing. Peter Machajdík
Doc. Miroslav Nicz
Mgr. Daniela Pápayová, tajomníčka komisie

Podprogram: 4.5. Literatúra a knižná kultúra

4.5.1 Vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.
Magda Baloghová
Peter Holka
PhDr. Peter Karpinský, PhD.
PhDr. Ľubica Kepštová
Mgr. Ľubica Suballyová, PhD.
PhDr. Beáta Panáková, PhD.
akad. maliar. Svetozár Mydlo
Štefan Moravčík

PhDr. Ľubica Ďurišinová, tajomníčka komisie     

4.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
Spoločná komisia pre obe oblasti

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
PhDr. Ján Jankovič, CSc.
doc. PhDr. Igor Hochel 
doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.
PhDr. Roman Brat
PhDr. Bohuš Bodacz
Mgr. Dana Podracká
Drahoslav Machala
Mgr. Martin Solotruk
 
PhDr. Ľubica Ďurišinová, tajomníčka komisie

4.5.4 Vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry
Komisia posudzuje knižné projekty z oblasti literatúry, divadla, hudby a výtvarného umenia, architektúry

prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.
prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.
doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc.
PhDr. Slavomír Michálek, CSc.
doc. PhDr. Marta Součková
doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
Mgr. art. Eva Kovačevičová - Fudala
PhDr. Hana Urbancová, CSc.

PhDr. Ján Bábik, tajomník komisie

4.5.5  Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov
Spoločná komisia pre všetky oblasti - literatúra, divadlo, hudba, výtvarné umenie, fotografia, architektúra, dizajn

doc. PhDr. Jozef Vatrál, PhD.
doc. PhDr. Miloš Blahynka, PhD.
Peter Jaroš
Mgr. Jaroslav Rezník, st.
Mgr. Gabriela Rothmayerová
Bystrík Šikula
PhDr. Radoslav Matejov
PhD. Marián Grupač
Mgr. Lucia Gavulová

PhDr. Ján Bábik, tajomník komisie

4.5.6 Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry
PhDr. Ján Sládeček
Ján Buzássy
Mgr. Gabriela Rothmayerová 
Mgr. art. Emil Holečka
Mgr. Zuzana Belková
Rút Lichnerová
Mgr. Iveta Hurná
Ing. Margita Galová
PaedDr. Jana Borguľová

PhDr. Ján Bábik, tajomník komisie

Linky