1. Prof. PhDr. Zuzana Bakošová – Hlavenková, CSc.
2. doc. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
3. Mgr. Zuzana Duchová, PhD.
4. Mgr. Eva Gajdošová
5. Mgr. Petra Hanáková
6. Mgr. art. František Morong
7. Mgr. Adriena Pekárová
8. PhDr. Róbert Pollák
9. Mgr. Adrian Rajter

Linky