1. prof. Viera Feglová, CSc.
2. Mgr. Viera Feriancová
3. Mgr. Petra Klobušická, PhD.
4. Štefan Kocák
5. PhDr. Renáta Kočišová, PhD.
6. Mgr. Jozef Krasula
7. Mgr. Alžbeta Lukáčová
8. Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová
9. Mgr. Miroslava Palanová
10. PhDr. Soňa Řeháková
11. Mgr. Jana Svetlovská

Linky