Kultúrne poukazy 2019

Informácie o programe Kultúrne poukazy sú zverejnené na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.

 

Publikované  1. 10. 2018/ odbor dotácií

Linky