Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2019

 

Obnovme si svoj dom - podprogram 1.6 - termín predkladania žiadostí do 8. marca 2019

 

Obnovme si svoj dom - podprogram 1.1 - 1.5 - termín predkladania žiadostí do 31. decembra 2018

 

 

 

Aktualizované 7. 1. 2019 / odbor dotácií

Linky