Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2020

 

Obnovme si svoj dom - podprogram 1.1 - 1.5 - termín na predkladanie žiadostí do 8. novembra 2019

 

Obnovme si svoj dom - podprogram 1.6 - termín na predkladanie žiadostí do 8. novembra 2019

 

 

Publikované 9. 9. 2019 / odbor dotácií

Linky