Kontakty na tajomníkov a referentov jednotlivých programov a podprogramov

Program 1 – Obnovme si svoj dom
Gestor programu: sekcia kultúrneho dedičstva

1.1 – 1.2 – Eva Majchráková, eva.majchrakova@culture.gov.sk, 02/20482 412
1.3 – Alena Prokešová, alena.prokesova@culture.gov.sk, 02/20482 407

sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Ľudmila Hadvigerová, ludmila.hadvigerova@culture.gov.sk, 02/20482 523


Program 2 – Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Gestor programu: sekcia kultúrneho dedičstva

2.1 – Ján Molnár, jan.molnar@culture.gov.sk, 02/20482 423
2.2 – Jana Bezáková, jana.bezakova@culture.gov.sk, 02/20482 475
2.3 – Katarína Kamenská, katarina.kamenska@culture.gov.sk, 02/20482 413
2.4 – Gabriela Podušelová, gabriela.poduselova@culture.gov.sk, 02/20482 431
2.5 – Monika Lopušanová, monika.lopusanova@culture.gov.sk, 02/20482 423

sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Jozef Kopčík, jozef.kopcik@culture.gov.sk, 02/20482 623


Program 3 – Audiovízia 2008
Gestor programu: sekcia médií a audiovízie

3.1 – 3.8 Darina Horáková, darina.horakova@culture.gov.sk, 02/20482 231

sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Jozef Kopčík, jozef.kopcik@culture.gov.sk, 02/20482 623


Program 4 – Umenie
Gestor programu: sekcia umenia

4.1 – Daniela Pápayová, daniela.papayova@culture.gov.sk, 02/20482 312
4.2 – Božena Horváthová, bozena.horvathova@culture.gov.sk, 02/20482 302
4.3 – Magdaléna Ševčíková, magdalena.sevcikova@culture.gov.sk, 02/20482 306
4.4 – Daniela Pápayová, daniela.papayova@culture.gov.sk,
4.5 – Ľubica Ďurišinová, lubica.durisinova@culture.gov.sk, 02/20482 308 (grantové okruhy 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3)
4.5 – Ján Bábik, jan.babik@culture.gov.sk, 02/20482 308 (grantové okruhy 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6)

sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Ivana Hodálová, ivana.hodavova@culture.gov.sk, 02/20482 522


Program 5 – Pro Slovakia

Gestor programu: sekcia medzinárodnej spolupráce

5.1 – Elena Jánska, elena.janska@culture.gov.sk, 02/20482 322
5.2 – Erika Paulínová, erika.paulinova@culture.gov.sk, 02/20482 324
5.3 – Elena Gyurcsová, elena.gyurcsova@culture.gov.sk, 02/20482 374

Sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu –  Jozef Kopčík, jozef.kopcik@culture.gov.sk, 02/20482 623


Program 6 – Kultúra národnostných menšín
Gestor programu: sekcia menšinových a regionálnych kultúr
6.1 – 6.3 Judita Trnovcová, judita.trnovcova@culture.gov.sk, 02/20482 442
             (maďarská, česká, ruská, moravská národnostná menšina)
6.1 – 6.4 Lýdia Šrámková, lydia.sramkova@culture.gov.sk, 02/20482 441
              (rómska, rusínska, ukrajinská, nemecká, poľská, chorvátska, bulharská, židovská národnostná menšina a podprogram 6.4 kultúrna politika)

sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Martin Havir, martin.havir@culture.gov.sk, 02/20482 531


Program 7 – Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Gestor programu: sekcia menšinových a regionálnych kultúr
7.1 – 7.3 Lýdia Šrámková, lydia.sramkova@culture.gov.sk,  02/20482 441

Sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Lýdia Hlavatá, lydia.hlavata@culture.gov.sk, 02/20482 532


Program 8Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
Gestor programu: sekcia menšinových a regionálnych kultúr
8.1 – 8.4 Ján Paprčka, jan.paprcka@culture.gov.sk, 02/59391 407, 20482 407

sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Darina Danková, darina.dankova@culture.gov.sk, 02/20482 531


Program 9 – Kultúrne poukazy

Gestor programu: sekcia ekonomiky

Linda Petráková, linda.petrakova@culture.gov.sk, 02/20482 610
Katarína Štefaňáková, katarina.stefanakova@culture.gov.sk, 02/20482 610


Program 10 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

Gestor programu: sekcia medzinárodnej spolupráce
Elena Jánska, elena.janska@culture.gov.sk, 02/20482 322

Sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu –  Jozef Kopčík, jozef.kopcik@culture.gov.sk, 02/20482 623


Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať