Korona tím ministerstva kultúry

Ministerstvo kultúry rozhodnutím ministerky zriadilo expertnú pracovnú skupinu Korona tím za účelom prípravy a implementácie opatrení na znižovanie ekonomických dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na odvetvie kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu (KKP). Korona tím pri príprave návrhov jednotlivých opatrení aktívne spolupracuje a ku konzultáciám prizýva zástupcov jednotlivých organizácií, záujmových združení a podnikateľských subjektov dlhodobo pôsobiacich v odvetví KKP.

Kontakt na expertný tím: koronatim@culture.gov.sk

Všetky informácie na jednom mieste

Všetky dotácie, výzvy, finančnú pomoc a iné opatrenia určenú pre sektor kultúry a kreatívneho priemyslu nájdete na stránke PomahameKulture.sk

Dotácie z Ministerstva kultúry SR:

 

Ochorenie COVID-19

Verejnosti v súvislosti sa s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

  • Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
  • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
  • Zakrývajte si nos a ústa. Pri kašľaní a kýchaní použite jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
  • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
  • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
  • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webových stránkach:

www.korona.gov.sk

www.minv.sk

www.health.gov.sk

Posledná aktualizácia: 11. augusta 2022 / MKSR Admin

Zdieľať