Uspeli sme s návrhom úpravy usmernenia pre divadlá, kiná, filmové a kultúrne predstavenia

/27.5.2020/

Od 27. mája uvedené prevádzky nemusia mať zatvorené v nedeľu. Na sanitárny deň si môžu vyhradiť akýkoľvek deň.

Následne je i naďalej potrebné dodržiavať:

 • vstup a pobyt v prevádzke s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať minimálne 2-metrové rozstupy v radoch osôb pri vstupe a odchode z prevádzky a počas  podujatia,
 • pri všetkých vstupoch do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov), kresiel, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko,
 • obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané 2-metrové vzdialenosti sediacich divákov. Dvojsedačka alebo sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • v čase prevádzky vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
 • zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,
 • vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou). Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále,
 • prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

Nosenie rúšok

/od 10. 6. 2020/

Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia vydychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 0:00 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

 • deti do 2 rokov veku
 • osôb zo závažnými poruchami autistického spektra
 • v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti
 • vodičom verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného ma prepravu osôb
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov
 • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf

Rozhodnutím zo dňa 11.5.2020 sa doplňujú výminky pri:

Nakrúcaní filmov, výrobe televíznych a ďalších programov, ako aj skúšanie divadelných hier a tanečných a hudobných vystúpení.

 • osobe zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu
 • účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonným umelcom pri podávaní umeleckého výkonu

podmienky, ktoré je nutné dodržať nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Navrh_opatrenia_rozsirenie_vynimiek_prekrytia_dychacich_ciest_11052020.pdf

Žiadosti o príspevok

/4. 5. 2020/

Žiadanie o príspevky za mesiac apríl bude možné od 16. mája 2020.

Na tento účel budú zverejnené nové výkazy, ktoré bude potrebné vyplniť.

Aktuálne zverejnené výkazy sú použiteľné iba za marec.

zdroj: https://www.pomahameludom.sk/

 

Posledná aktualizácia: 21. októbra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať