Cieľom tohto formulára je zmapovanie dopadov pandémie Covid-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Súhrnné dáta budú dôležitým podkladom na rokovania o opatreniach na zmiernenie negatívnych ekonomických dôsledkov pandémie Covid-19. Na základe týchto informácií vieme našu pomoc smerovať adresne a rýchlo. Účasť na prieskume nebude mať vplyv na budúce poskytnutie alebo neposkytnutie pomoci.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s týmto formulárom nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese elektronickej pošty: formular@culture.gov.sk

Infolinka: +421 2 20482 350
(v pracovných dňoch od 9:00 – 16:00)*
*od pondelka 12.10.2020

Prosíme o vyplnenie formulára do 19.10.2020.
Pri vypĺňaní formulára odporúčame využívať osobný počítač (PC alebo notebook) s aktuálnou verziou webového prehliadača (Firefox, Chrome, Edge, Safari).
Ďakujeme za spoluprácu.

Vyhodnotenia formulára o dopadoch pandémie COVID-19 na KKP

Posledná aktualizácia: 20. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať