Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo 25. augusta 2021 nové výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa alebo riaditeľky Literárneho informačného centra (LIC). Do predchádzajúceho výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 30. apríla 2021, sa prihlásili dvaja uchádzači, pričom jeden z nich dobrovoľne počas procesu odstúpil a druhý nebol komisiou odporučený na post riaditeľa. Výberový proces sa preto opakuje. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 27. septembra 2021. 

Vo svojich projektoch rozvoja a riadenia sa majú zamerať na to, aby bolo LIC otvorenou inštitúciou pre literárnych umelcov a umelkyne zo Slovenska aj zo sveta. LIC by malo reagovať na aktuálne dianie a trendy v literárnom umení v medzinárodnom kontexte, realizovať účasť na významných literárnych podujatiach v Slovenskej republike, vytvárať systematickú a proaktívnu podporu prekladov slovenskej literatúry. Cieľom MK SR ako zriaďovateľa LIC je, aby do čela tejto inštitúcie nastúpila rešpektovaná osobnosť, ktorá zabezpečí nielen autorskú slobodu pre tvorbu, jej hodnotový rozvoj a prezentáciu, ale zvýši transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť hospodárenia a fungovania Literárneho informačného centra.

Literárne informačné centrum

Literárne informačné centrum je štátna príspevková organizácia zameraná na literatúru. Patrí pod pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a predmetom jej činnosti je monitorovanie, reflexia a propagácia súčasnej slovenskej literatúry. Jej úlohou je dokumentovať slovenskú literárnu tvorbu doma i v zahraničí. Literárne informačné centrum bolo zriadené k 1. júlu 1995.

Jednou z významných vlastných aktivít LIC je grantový systém SLOLIA, ktorý vznikol v roku 1996. Hlavným cieľom tohto dotačného systému je podporovať vydávanie prekladov slovenskej literatúry v zahraničí. O udeľovaní dotácií na jednotlivé prekladateľské projekty rozhodujú členovia Komisie SLOLIA – významní slovenskí spisovatelia a prekladatelia, ktorí zároveň svojou fundovanou prácou pomáhajú udržiavať vysoký štandard prekladov a ich realizácie v renomovaných svetových vydavateľstvách. S podporou dotačného systému bolo publikovaných od roku 1996 do súčasnosti v prekladoch vyše 860 slovenských knižných titulov v 33 cudzích jazykoch.

Riaditeľ alebo riaditeľka LIC

Riaditeľ alebo riaditeľka LIC sa zodpovedá gesčnému útvaru Ministerstva kultúry SR – sekcii umenia a kreativity, ktorá zabezpečuje koordináciu a metodické usmerňovanie činností organizácie, spoločnú tvorbu ročného kontraktu a jeho hodnotenie. Okrem toho tiež efektívne implementuje mechanizmy vyžadované zriaďovateľom ako strategické plánovanie, monitoring, pravidelné reporty, správy o činnosti, výročné správy, požiadavky na manažment kvality organizácie a podobne. Od roku 2012 do marca 2021 centrum viedla Miroslava Vallová. Do výsledku výberového konania, resp. do konca februára 2022 je dočasne poverená vedením LIC Beata Vlková.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 24. septembra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať