„Slovensko bude po trinástich rokoch hostiť prominentné a celoeurópsky obľúbené podujatie  Európske hlavné mesto kultúry. Slovenské mestá a obce tak majú skvelú šancu zapojiť sa do tohto jedinečného projektu, ktoré našu krajinu zviditeľní v tom najlepšom svetle. Projekt tohto druhu zároveň znamená veľký potenciál pre kultúrno-spoločenský a hospodársky rozvoj mesta a regiónu. Aj preto som sa k tomuto projektu rozhodla pristúpiť s osobitnou pozornosťou a zorganizovať dnešný Informačný deň,“ poznamenala na úvod ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková.

Kľúčovým rečníkom Informačného dňa bol zástupca Európskej komisie a koordinátor projektu Európske hlavné mestá kultúry Sylvain Pasqua. Predstaviteľom miest a obcí podrobne priblížil výberový proces, legislatívne kritériá a možnosti podpory akcie EHMK – SR 2026. O cenné skúsenosti sa podelili aj bývalí a budúci úspešní usporiadatelia EHMK. Zástupcovia projektu Košice Interface 2013 a predstavitelia víťazného rakúskeho projektu Bad Ischl – Salzkammergut 2024 dali záujemcom o titul EHMK 2026 dôležité odporúčania, aby ich kandidatúry mali čo najväčšiu pridanú hodnotu a zaujali odbornú porotu. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček a výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška zdôraznili význam EHMK – SR 2026 z hľadiska urbánneho a regionálneho rozvoja.

Mestá a obce sa môžu uchádzať o titul EHMK – SR 2026 už od 17. decembra 2019, kedy ministerstvo zverejnilo výzvu na predkladanie prihlášok. Výzva bude otvorená do 31. októbra 2020. V celom procese výberu bude mať ťažiskové postavenie skupina nezávislých odborníkov zložená z 10 európskych odborníkov a dvoch slovenských expertov, ktorá bude rozhodovať v rámci fázy tzv. predbežného výberu a konečného výberu. Ministerstvo kultúry SR ako riadiaci orgán postupu výberu EHMK – SR 2026 bude o celom procese informovať.

EHMK je jedným z najambicióznejších a najznámejších európskych kultúrnych projektov. Napĺňajú sa ním viaceré ciele – chrániť a podporovať bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, zvyšovať medzi občanmi pocit príslušnosti k spoločnému kultúrnemu priestoru, nabádať ich na medzikultúrny dialóg a poukázať na spoločné kultúrne dedičstvo. Pomáha tiež zvyšovať medzinárodnú popularitu miest vďaka kultúre a posilňuje kapacitu kultúrneho sektora a jeho prepojenia s inými sektormi.

Posledná aktualizácia: 4. mája 2021 / MKSR Admin

Zdieľať