Missa solemnis – Beethovenova Omša D dur zaznie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie vo štvrtok a piatok 16. a 17. februára 2023 v interpretácii Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru.

Sólistami večerov budú Ľubica Vargicová, soprán, Veronika Hajnová mezzosoprán, Aleš Briscein tenor a Ondrej Mráz, bas. Vokálno-inštrumentálne dielo zaznie  v naštudovaní dvoch zahraničných  umelcov – britského dirigenta  Jamesa Judda,  šéfdirigenta Slovenskej filharmónie v rokoch 2017-2020 a zbormajstra Viedenskej štátnej opery Thomasa Langa, s ktorým Slovenský filharmonický zbor spolupracuje pravidelne. Koncerty sa začnú o 19:00 hod.

Missa solemnis, Slávnostná omša vznikla popri skladateľovej deviatej symfónii. Predstavuje jeho osobné vyznanie viery. Beethoven ju  venoval arcivojvodovi Rudolfovi pri príležitosti jeho zvolenia za olomouckého arcibiskupa. Ludwig van Beethoven omšu označoval za svoje najväčšie dielo. Uvedená mala byť roku 1820, skladateľ však dielo dokončil až o tri roky neskôr. Pre svoju náročnosť a dĺžku sa neuvádzala počas liturgií. Za Beethovenovho života Missa solemnis kompletne vo Viedni nezaznela. Uvedené boli jej niektoré časti. Missa solemnis bola uvedená kompletne až 15 rokov po Beethovenovej smrti v Bonne.

Posledná aktualizácia: 15. februára 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať