Do procesu verejného vypočutia na post generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenskej filharmónie dostalo ministerstvo kultúry do termínu 15. októbra 2021 prihlášky od siedmich kandidátov.

Vo štvrtok 21. októbra 2021 koordinátorka procesu verejného vypočutia spoločne s riaditeľkou osobného úradu MK SR a predsedom poradného orgánu pre proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Slovenskej filharmónie otvorili v budove Ministerstva kultúry SR obálky od siedmich prihlásených uchádzačov. Všetci siedmi kandidáti splnili všetky potrebné náležitosti podľa oznámenia o procese verejného vypočutia.

V najbližších dňoch uchádzači absolvujú  hĺbkový pohovor s personálnou poradkyňou. Na základe daného pohovoru, troch referencií uvedených uchádzačmi a minimálne jednej referencie vyplývajúcej zo životopisu personálny poradca vypracuje personálny profil uchádzačov a preverí ich schopnosti a odborné znalosti. Výsledok následne predloží na prípravnom stretnutí členom poradného orgánu (prvá časť druhého kola). Po prvej časti druhého kola sa uskutoční druhá časť druhého kola procesu verejného vypočutia. Do druhej časti druhého kola postupujú všetci uchádzači, ktorí splnili všetky formálne kritériá v prvom kole a absolvovali hĺbkový pohovor s personálnou poradkyňou. V druhej časti druhého kola poradný orgán vyberie zo siedmich uchádzačov maximálne piatich a minimálne troch najkvalitnejších uchádzačov, ktorí budú pozvaní do tretieho kola.

Termín tretieho kola procesu verejného vypočutia, ako aj mená členov poradného orgánu a postupujúcich kandidátov zverejní ministerstvo kultúry v najbližších týždňoch.

Posledná aktualizácia: 21. októbra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať