KULT (MKSR) 1-01 o ochrane pamiatkového fondu (pdf, 244 kB)
KULT (MKSR) 3-01 o kultúrno-osvetovej činnosti (pdf, 450 kB)
KULT (MKSR) 4-01 o neperiodických publikáciach (pdf, 394 kB)
KULT (MKSR) 5-01 o hudobnom telese a umeleckom súbore (pdf, 316 kB)
KULT (MKSR) 6-01 o galérii (pdf, 334 kB)
KULT (MKSR) 7-01 o vysielaní rozhlasovej programovej služby (pdf, 389 kB)
KULT (MKSR) 8-01 o vysielaní televíznej programovej služby (pdf, 363 kB)
KULT (MKSR) 9-01 o múzeu (pdf, 339 kB)
KULT (MKSR) 10-01 o knižnici (pdf, 629 kB)
KULT (MKSR) 11-01 o audiovízii (pdf, 545 kB)
KULT (MKSR) 12-01 o subjektoch v oblasti profesionálneho scénického umenia (pdf, 409 kB)
KULT (MKSR) 14-01 o astronomickom zariadení a pracovisku (pdf, 285 kB)
KULT (MKSR) 15-01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti (pdf, 292 kB)
KULT (MKSR) 16-01 o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry (pdf, 374 kB)
KULT (MKSR) 17-01 o festivaloch a prehliadkach v oblasti profesionálneho scénického umenia (pdf, 359 kB)
KULT (MKSR) 19-01 o výrobe a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel (pdf, 294 kB)
KULT (MKSR) 20-01 o multimediálnom priemysle (pdf, 468 kB)
KULT (MKSR) 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach (pdf, 404 kB)
NM (MKSR) 1-01 o kultúre národnostných menšín (pdf, 343 kB)

Posledná aktualizácia: 19. augusta 2021 / Rastislav Machel

Zdieľať