• V čase 16. a 17. mája 2022 sa bude konať konferencia s názvom Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority) v novej budove Slovenského národného divadla. Ide o príležitosť pre diskusiu a získanie dôležitých vstupov a príspevkov do vznikajúcej Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030. Konferencia zároveň ponúkne účastníkom rôzne mierky pohľadu na kultúru v súčasnom svete, od globálneho pohľadu po úzko špecializované prístupy.

Posledná aktualizácia: 2. mája 2022 / Erik Vilím

Zdieľať