Závery z vnútorného auditu v organizácii: Múzeum Slovenského národného povstania.
Múzeum Slovenského národného povstania bolo v auditovanom období vedené štatutárnym zástupcom:
PhDr. Stanislav Mičev, PhD. (od 4. 4. 2006)

Závery z vnútorného auditu v organizácii: Slovenská národná galéria.
Slovenská národná galéria bola v auditovanom období vedená štatutárnymi zástupcami:
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. (od 30. 6. 1999 do 31. 12. 2009)
Mgr. Alexandra Kusá (od 1. 1. 2010)

Závery z vnútorného auditu v organizácii: Slovenské národné divadlo.
Slovenské národné divadlo bolo v auditovanom období vedené štatutárnym zástupcom:
Mgr. art. Marián Chudovský  (od 1. 7. 2012 do 1. 8. 2018)

Závery z vnútorného auditu v organizácii: Štátna vedecká knižnica v Prešove.
Štátna vedecká knižnica v Prešove bola v auditovanom období vedená štatutárnym zástupcom:
Mgr. Valéria  Závadská (od 13. 4. 2004)

Posledná aktualizácia: 25. novembra 2020 / Rastislav Machel

Zdieľať