Závery z vnútorného auditu v organizácii: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky bol v auditovanom období vedený štatutárnym zástupcom:
PhDr. Katarína Kosová (od 4. 11. 1998)

Závery z vnútorného auditu v organizácii: Slovenská filharmónia.
Slovenská filharmónia bola v auditovanom období vedená štatutárnym zástupcom:
prof. Marián Lapšanský (od 9. 6. 2004)

Závery z vnútorného auditu v organizácii: Štátna vedecká knižnica v Košiciach.
Štátna vedecká knižnica v Košiciach bola v auditovanom období vedená štatutárnymi zástupcami:
JUDr. Ján Gašpar (od 1. 6. 1999 do 10. 3. 2018)
Ing. Vladimír Šiška (dočasne od 15. 3. 2018 do 14. 9. 2018)
Ing. Jana Biathová (dočasne od 15. 9. 2018 do 14. 11. 2018)
PhDr. Darina Kožuchová (od 15. 11. 2018)

 

Posledná aktualizácia: 26. novembra 2020 / Rastislav Machel

Zdieľať