Závery z vnútorného auditu v organizácii: Slovenské národné divadlo.
Slovenské národné divadlo bolo v auditovanom období vedené štatutárnymi zástupcami:
Mgr. art. Marián Chudovský (od 1. 8. 2012 do 1. 8. 2018)
Ing. Vladimír Antala (od 2. 8. 2018 do 2. 1. 2020)
PhDr. Peter Kováč (od 3. 1. 2020, poverený doteraz)

Závery z vnútorného auditu v organizácii: Tanečné divadlo Ifjú Szivek.
Tanečné divadlo Ifjú Szivek bolo v auditovanom období vedené štatutárnym zástupcom:
Ing. arch. Ladislav Varsányi (od 3. 7. 2014)

Závery z vnútorného auditu v organizácii: Univerzitná knižnica v Bratislave.
Univerzitná knižnica v Bratislave bola v auditovanom období vedená štatutárnym zástupcom:
Ing. Silvia Stasselová (od 1. 10. 2015)

Posledná aktualizácia: 1. decembra 2020 / Rastislav Machel

Zdieľať