Došlé faktúry 2021 - Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti

Číslo faktúryPopisCelková sumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
20200672 Odber EE 1/2021 131,85 s DPH 27.01.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 18.10.2022
20210001 Odber EE 1/2021 65,76 s DPH 27.01.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 18.10.2022
20210002 Servis výťahov 12/2020 53,24 s DPH 27.01.2021 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK 35683929 18.10.2022
20210003 Poistné - BL807VA r.2021 1 509,84 s DPH 27.01.2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava, SK 00151700 18.10.2022
20210004 Odber EE r.2020 - preplatok -645,09 s DPH 27.01.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 18.10.2022
20210005 Odber plynu r.2020 - preplatok -2 794,51 s DPH 27.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82105 Bratislava, SK 35815256 18.10.2022
20210006 Upratovanie kancelárskych priestorov 12/2020 458,50 s DPH 27.01.2021 EFPROS shine s.r.o. Prokopa Veľkého 51, 81104 Bratislava, SK 52047342 18.10.2022
20210007 Upratovanie výstavných priestorov 12/2020 397,50 s DPH 27.01.2021 EFPROS shine s.r.o. Prokopa Veľkého 51, 81104 Bratislava, SK 52047342 18.10.2022
20210008 Vodn é, stočné, zrážky 12/2020 69,77 s DPH 27.01.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82102 Bratislava, SK 35850370 18.10.2022
20210009 Online monitoring 12/2020 102,00 s DPH 27.01.2021 Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava, SK 31402445 18.10.2022
20210010 Telefónne poplatky 12/2020 53,80 s DPH 27.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82105 Bratislava, SK 35763469 18.10.2022
20210011 Telefónne poplatky 12/2020 334,00 s DPH 27.01.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK 47259116 18.10.2022
20210012 Prenájom tel.prístrojov 1/2021 337,68 s DPH 27.01.2021 SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 18.10.2022
20210013 IPTV - Business TV 1/2021 14,99 s DPH 27.01.2021 SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 18.10.2022
20210014 Telefónne poplatky 12/2020 43,44 s DPH 27.01.2021 SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 18.10.2022
20210015 Správa a údržba zálohov. a archiv.PC 12/2020 250,00 s DPH 27.01.2021 NOVIAL spol. s r.o. Topoľčianska 22, 85101 Bratislava, SK 31321101 18.10.2022
20210016 PO a BOZP 12/2020 150,00 s DPH 27.01.2021 Pyroconsulta, s.r.o. Romanova 42, 85102 Bratislava, SK 43866859 18.10.2022
20210017 Členský poplatok r. 2021 1 850,00 s DPH 27.01.2021 IBBY Nonnenweg 12, 4003 Basel, CH 00111111 18.10.2022
20210018 Prenájom SIM karty 201,60 s DPH 29.01.2021 PIXEL Corporation s.r.o. Matejková 57, 84105 Bratislava, SK 44533861 18.10.2022
20210019 Predplatné Čo má vedieť mzud.účt. 2021 63,60 s DPH 29.01.2021 PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 01001 Žilina, SK 51108178 18.10.2022
12345678910...