Došlé faktúry 2020 - Múzeum Slovenského národného povstania

Číslo faktúryPopisCelková sumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľa
20190815 vodné, stočné, zrážky VZC 10-12/2019 266,75 s DPH zmluva 115018067 21.02.2020 Stredoslov. vod. prev. spoloč. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK 36644030
20190823 hlas. služby 12/2019 Nemecká 17,03 s DPH zmluva 07.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK 35763469
20190824 Časopisy 38,36 s DPH 351/2019 02.01.2020 Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124
20190827 monitorovanie objektu DC IV.Q 2019 288,00 s DPH 76/2012/MSNP 07.01.2020 Altys, spol. s r.o. Kremnička 39, 97405 Banská Bystrica, SK 31620540
20190828 udržiavanie čistoty Oswienčim 292,68 s DPH 122/2018/M SNP 02.01.2020 Panstwowe muzeum Oswiecim Ul. Wiezniów Oswiecimia 20, 32603 Oswiecim, PL 54900049
20190829 konzultácie Zákona o odpadoch - neurčito 59,00 s DPH zml. 25/2017 M SNP 02.01.2020 Envipol, s.r.o. Nové Sady 34, 95124 Nové Sady, SK 46508121
20190830 Požičovné za filmy za 12/2019 218,74 s DPH zmluva 08.01.2020 Asociácia slov. film. klubov , 81104 Bratislava, SK 30812976
20190831 vyúčt. EE Kalište 12/2019 194,39 s DPH Zmluva 91003641 08.01.2020 SE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, SK 51865467
20190832 PHM 12/2019 305,50 s DPH zml.13/2016/M SNP 08.01.2020 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 00604381
20200002 stravné lístky 4 725,12 s DPH 1/2020 07.01.2020 DOXX-str-list-s.r.o Žilina Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000
20200003 Aktualizácia podstránok www.muzeum.sk 2020 120,00 s DPH Zm. 157/2017/M SNP do 31.12.2022 02.01.2020 Ing. Milan Šoka Švermova 6971/53, 97404 Banská Bystrica, SK 33861129
20200004 monitoring médií 12/2019 110,00 s DPH zmluva M SNP 14/2019 pl. do 31.12.2020 09.01.2020 Slovakia online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava, SK 31402445
20200008 vodné, stočné, zrážky M SNP 12/2019 2 185,36 s DPH Zmluva 106200934 10.01.2020 Stredoslov. vod. prev. spoloč. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK 36644030
20200009 hlas. služby za 12/2019 55,43 s DPH zmluva 10.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK 35763469
20200011 zneškodnenie odpadu 90,00 s DPH 302/2019 09.01.2020 Kliment Miroslav B.Bystrica Poľovnícka 33, 97406 Banská Bystrica, SK 40593657
20200012 Časopis Historická revue 2020 34,80 s DPH 338/2019 10.01.2020 L.K. Permanent spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava, SK 31352782
20200013 Nájom za 01/2020 DC za park. m 3 658,50 s DPH zmluva o dielo č. 2/2011/PC do 1.1.2022 13.01.2020 KAT spol. s r.o. Dobrovičova 16, 81109 Bratislava, SK 36044067
20200014 Nájom za skladové priestory 01/2020 DC 415,66 s DPH Zmluva o nájme 82/2018/M SNP do 15.5.2020 13.01.2020 KAT spol. s r.o. Dobrovičova 16, 81109 Bratislava, SK 36044067
20200016 Infrasieť 328,03 s DPH MKSR_IPT_001 14.01.2020 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314
20200017 Infrasieť 16,27 s DPH swanis/1003590 14.01.2020 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314
12345678910...