Došlé faktúry 2021 - Štátna filharmónia Košice

Číslo faktúryPopisCelková sumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
8210001 Dotácia na účet pre hotovosť 1 000,00 s DPH 04.01.2021 Hotovostny ucet SFK-VUB , , SK 17.09.2021
8210002 Plyn 01/2021, Grešáková 295,00 s DPH Zmluva o zdr.dodávke zem.plynu pre maloodb.1112144 04.01.2021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 17.09.2021
8210003 Plyn 01/2021, byty 16,00 s DPH Zmluva o zdr.dodávke zem.plynu pre maloodb.1112144 04.01.2021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 17.09.2021
8210004 prenájom, Dom umenia 01/2021 499,90 s DPH Zmluva Nn/6/V/1994 zo dňa 28.4.1994 04.01.2021 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, SK 00691135 17.09.2021
8210005 prenájom, dostavba zázemia Domu umenia 2021 17,92 s DPH Nájomná zmluva č. 1139/2006 04.01.2021 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, SK 00691135 17.09.2021
8210006 prenájom, hnuteľný majetok 2021 200,16 s DPH Nájomná zmluva č. 238/2007 04.01.2021 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, SK 00691135 17.09.2021
4200589 PPU-pravid.servis výťahu DU 12/2020 85,05 s DPH zmluva: Z19-001-KE 04.01.2021 TKD Výťahy s. r. o. Mlynské Luhy 88, 82105 Bratislava, SK 52511685 17.09.2021
4200590 BOZP a PO za 12/2020 168,00 s DPH Z-89/2020 04.01.2021 Ing. Veronika Tomková Berehovská 2168/1, 07501 Trebišov, SK 48026751 17.09.2021
4200591 zverejňov.info o tlač.besedách -12/2020 50,00 s DPH Z-101/2020 04.01.2021 RO Slovenského syndikátu novinárov Letná 45, 04001 Košice, SK 00178501 17.09.2021
4200592 právne služby 12/2020 265,55 s DPH zmluva zo dňa 1.5.2001 04.01.2021 JUDr. MANIK Rudolf, PhD.,MBA,MHA - Advokát s.r.o. Masarykova 2, 04001 Košice, SK 36861324 17.09.2021
4200593 pramenitá voda AQUA PRO - 12/2020 72,60 s DPH Z-92/2020 04.01.2021 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 17.09.2021
4200594 mobil.volania 12/2020 151,85 s DPH Z-43/2020 04.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 17.09.2021
4200595 ladenie klavírov 12/2020 - PAUŠAL 321,88 s DPH ZoD č. 06/2019/E 04.01.2021 PIANOSERVIS Francisciho 13, 05401 Levoča, SK 17301114 17.09.2021
4200597 prenaj.kopírky 12/20 /sekretariát 162,40 s DPH Náj.zmluva č. 0105218 05.01.2021 PRINTO s.r.o. Potočná 1/A, 04001 Košice, SK 44961022 17.09.2021
4200598 PHM 12/2020 22,08 s DPH Z-80/2020 07.01.2021 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK 31322832 17.09.2021
4200599 vyúčtovacia FA. elektro Grešákova+byty 12/2020 -303,56 s DPH Z-60/2020 07.01.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 17.09.2021
4200600 vyúčtov. FA. elektro DU+garáže rok 2020 629,84 s DPH Z-60/2020 07.01.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 17.09.2021
4200601 prenaj. not. mat. /obj.215/2020 624,00 s DPH O-215/2020 07.01.2021 MUSIC FORUM v.o.s. Jungmannova 18, 81101 Bratislava, SK 31339191 17.09.2021
4200602 Verejná správa SR-ročný prístup/24.3.21-23.3.22 165,00 s DPH 07.01.2021 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 17.09.2021
4200603 vodné,stočné - Grešáková-18.8.-31.12.2020 110,46 s DPH zml.č.30-000031742PO2010 08.01.2021 VVS - Vých.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice, SK 36570460 17.09.2021
12345678910...