Došlé faktúry 2023 - Štátna filharmónia Košice

Číslo faktúryPopisCelková sumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
4220729 Pravid.servis-výťah DU - 12/2022 87,77 s DPH zml.:Z19-001-KE 02.01.2023 TKD Výťahy s. r. o. Mlynské Luhy 88, 82105 Bratislava, SK 52511685 20.01.2023
4220730 zverejň.INFO o tlač. besedách 12/22 50,00 s DPH Z-108/2021 02.01.2023 RO Slovenského syndikátu novinárov Letná 45, 04001 Košice, SK 00178501 20.01.2023
4220731 RS Clolosseum - služby za 12/2022 100,00 s DPH Z-255/2022 02.01.2023 Perfect System, s.r.o. Radlická 3301/68, 15000 Praha 5. Česká republika, CZ 26480981 20.01.2023
4220732 poukážky -292,04 s DPH zmluva 02.01.2023 Up Déjeuner, s.r.o. Tomašíkova 16529/23D, 83237 Bratislava, SK 53528654 20.01.2023
4220733 pramenitá voda AQUA PRO - 12/22 46,20 s DPH Z-92/2020 02.01.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 20.01.2023
4230001 ON LINE bannery na port. moja kultúra - 1/2023 120,00 s DPH O-419/2022 02.01.2023 FART STUDIO, s.r.o. Lazaretská 31, 81109 Bratislava, SK 51262908 20.01.2023
4230002 prenáj.dávkovačov vody 1-3/2023 162,00 s DPH Z-92/2020 02.01.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 20.01.2023
4230003 zál.elektro 1/2023 - Grešákova + byty 229,94 s DPH Z-160/2022 04.01.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 20.01.2023
4230005 stravne karty - nabitie 2/2023 2 595,90 s DPH Z-76/2020 04.01.2023 Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, , SK 52005551 20.01.2023
4230007 volania VOIP tel. 12/22 6,42 s DPH zml. Dodat.č.6,zml.MK/109/07/M 05.01.2023 SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 35680202 20.01.2023
4220734 prenájom VOIP tel. 12/22 89,28 s DPH zml. Dodat.č.6,zml.MK/109/07/M 05.01.2023 SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 35680202 20.01.2023
4220735 BOZP a PO - 12/2022 168,00 s DPH Z-89/2020 05.01.2023 Ing. Veronika Tomková Berehovská 2168/1, 07501 Trebišov, SK 48026751 20.01.2023
4220736 vodné,stočné - DU - 22.11.-31.12.2022 749,26 s DPH zml.č.:30-000031742PO2010 05.01.2023 VVS - Vých.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice, SK 36570460 20.01.2023
4220737 Vodné, stočné - Grešáková (20.8. - 31.12.2022) 131,02 s DPH Z-152/2020 05.01.2023 VVS - Vých.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice, SK 36570460 20.01.2023
8230001 Plyn 01/2023, byty 9,00 s DPH Zmluva o zdr.dodávke zem.plynu pre maloodb.1112144 02.01.2023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 20.01.2023
8230002 Plyn 01/2023, Grešáková 293,00 s DPH Zmluva o zdr.dodávke zem.plynu pre maloodb.1112144 02.01.2023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 20.01.2023
8230003 prenájom, Dom umenia 01/2023 499,90 s DPH Zmluva Nn/6/V/1994 zo dňa 28.4.1994 02.01.2023 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, SK 00691135 20.01.2023
8230004 prenájom, hnuteľný majetok 2023 200,16 s DPH Nájomná zmluva č. 238/2007 02.01.2023 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, SK 00691135 20.01.2023
8230005 prenájom, dostavba zázemia Domu umenia 2023 17,92 s DPH Nájomná zmluva č. 1139/2006 02.01.2023 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, SK 00691135 20.01.2023
8230006 Poplatok RTVS 1.Q 2023 238,98 s DPH 03.01.2023 Rozhlas a televízia Slovenska Mýtna 1, 81755 Bratislava, SK 47232480 20.01.2023
12345678910...