Ministerka kultúry udeľuje v zmysle Štatútu cenu za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia).

Pre knižnice

Pre múzeá a galérie

Pre kultúrno-osvetové zariadenia

Posledná aktualizácia: 17. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať