Súťaž Knižnica roka

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme zvyšovania profesionality výkonov vo verejných knižniciach, trvalého skvalitňovania a vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia vo verejných knižniciach každoročne vyhlasuje a organizačne zabezpečuje súťaž Knižnica roka.

Vyhlásenie súťaže Knižnica roka 2019 

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať