Jelle Burggraaff

EURÓPSKA KOMISIA/HOLANDSKO

Projektový manažér s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v kultúrnej a vzdelávacej oblasti. Počas EHMK Leeuwarden-Friesland 2018 bol riaditeľom medzinárodnej spolupráce a zodpovedný za implementáciu európskeho rozmeru akcie.
V minulosti sa spolupodieľal na nastavovaní finančných mechanizmov pre viaceré kultúrne projekty medzi vzdelávacími inštitúciami v Európe. V súčasnosti je riaditeľom sekcie medzinárodnej účasti v rámci výstavy „International Horticultural Expo Floriade Expo 2022” v Amsterdame.

Beatriz Garcia

EURÓPSKA KOMISIA/ŠPANIELSKO

Vedecká pracovníčka v odbore medzinárodnej kultúrnej politiky a veľkých podujatí na Liverpoolskej univerzite. Je odbornou členkou Komisie pre kultúru a olympijské dedičstvo, riaditeľkou Výskumného observatória miest kultúry a pomocná riaditeľka Centra pre kultúrnu hodnotu. Viedla viaceré významné výskumy európskej kultúrnej politiky, špecializuje sa najmä na výskum veľkých podujatí. Okrem iného analyzuje dostupné dáta a dopady programu EHMK, venuje sa kultúrnym aspektom olympijských hnutí a olympijských hier, skúma vplyv médií na obraz mesta.

Suvi Innilä

EURÓPSKY PARLAMENT/FÍNSKO

Expertka s viac ako 20-ročnými skúsenosťami s vedením veľkých medzinárodných kultúrnych projektov. 2004 – 2007 úspešne viedla prípravnú fázu EHMK Turku a počas jeho realizačnej fázy bola programovou riaditeľkou projektu. V rokoch 2015 – 2018 pracovala v kancelárii predsedu vlády, a ako programová manažérka bola zodpovedná za program Fínskeho stého výročia nezávislosti – “Fínsko 100”. Je výkonnou riaditeľkou hudobného festivalu Naantali. Na začiatku svojej kariéry založila medzinárodný festival animovaných filmov Tough Eye a v rokoch 1999 až 2004 riadila projekt kultúrneho marketingu a zamestnanosti Arsnet.

Jorge Cerveira Pinto

EURÓPSKY PARLAMENT/PORTUGALSKO

Je odborníkom Európskej komisie na zahraničnú politiku, najmä na oblasti vzdelávanie a odborná príprava, kultúra, malé podniky a výskum. 2007 – 2011 bol výkonným riaditeľom a koordinátorom v agentúre Agencia INOVA (politiky vo sfére umenia, kultúry a inovácií) v Lisabone, 2012 – 2015 pôsobil ako vedúci európskych projektov pre Európsku organizáciu konzultantov (ECO) v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu a vzdelávania v Bruseli. Od roku 2015 do roku 2017 pracoval ako konzultant v Rade pre dizajn vo Veľkej Británii a od roku 2017 sa venuje poradenstvu a politickým záležitostiam EÚ pre Írsku radu pre dizajn a remeslá.

Else Christensen-Redzepovic

EURÓPSKY PARLAMENT/DÁNSKO

Je poradkyňou a expertkou na miestne a medzinárodne kultúrne vzťahy. Viedla nadnárodné projekty EÚ zamerané na miestne komunity, regionálny a urbánny rozvoj a internacionalizáciu. 2008 – 2012 viedla kandidatúru miest Sønderborg a Sonderjylland-Schleswig – EHMK 2017. Pre Európsku komisiu pripravila v roku 2017 štúdiu o kultúrnej spolupráci EHMK medzi EÚ a východnou Áziou. Pôsobila ako poradkyňa EHMK ministerstiev kultúry v Chorvátsku, Rakúsku a Nemecku, venovala sa aj školeniam EHMK tímov. V roku 2018 sa stala projektovou manažérkou “Voices of Culture”, štruktúrovaného dialógu medzi zainteresovanými stranami v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v EÚ a Európskou komisiou.

Dessislava Gavrilova

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE/BULHARSKO

Spoluzakladateľka, riaditeľka a v súčasnosti predsedníčka Červeného domu – Centra kultúry a debaty v Sofii. V roku 2015 sa podieľala na založení európskej diskusnej siete “Time to talk”, odkedy ju aj vedie. Je kurátorkou a spoluzakladateľkou Viedenského humanitného festivalu, ktorý vznikol v roku 2016. Od roku 2010 pôsobí ako kultúrna konzultantka (hodnotenie kultúrnych projektov Európskej komisie, je členkou výberovej komisie pre Značku Európske dedičstvo) a kultúrna podnikateľka (platforma na podporu čitateľských návykov, porozumenia čítania a funkčnej gramotnosti u detí. Platforma sa už široko používa v bulharských školách.

Paulina Florjanowicz

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE/POĽSKO

Archeologička, absolventka Varšavskej univerzity. Od roku 2016 riaditeľka odboru kultúrneho dedičstva na ministerstve kultúry v Poľsku. Je hlavnou koordinátorkou národného programu k storočnici poľskej samostatnosti – “Niepodległa”. Pôsobila v Nadácii Stefana Batoryho, v Národnom centre pre kultúru, v Centre na ochranu archeologického dedičstva, v rokoch 2010 – 2013 bola generálnou riaditeľkou Rady národného dedičstva v Poľsku. Do roku 2016 sa venovala medzinárodným vzťahom v Národnom ústave múzeí a verejných zbierok, a bola koordinátorkou výskumu pre Európsku archeologickú radu.

Pierre Sauvageot

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE/FRANCÚZSKO

Skladateľ, hudobník, umelecký vedúci pre veľké produkcie vo verejnom priestore, je členom skupiny odborníkov EHMK a nominovaný Radou EÚ. Od roku 2001 je riaditeľom kultúrnej inštitúcie Lieux publics v Marseille. Lieux publics, francúzske národné centrum tvorby umenia vo verejných priestranstvách, zohralo kľúčovú úlohu v projekte EHMK 2013 – Marseille – Provence. Inštitúcia sa stala pilotom platformy IN SITU, ktorého je Pierre Sauvageot od roku 2003 koordinátorom a generálnym riaditeľom. Projekt IN SITU sieťuje 20 partnerov v 15 krajinách Európy v oblasti umenia vo verejných priestranstvách.

Alin Nica

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV/RUMUNSKO

Od roku 2004 starosta obce Dudestii Noi v Rumunsku. V tejto funkcii podporuje revitalizáciu a valorizáciu kultúrneho dedičstva a iniciuje, organizuje a koordinuje významné kultúrne podujatia. Od roku 2017 bol vo Výbore regiónov prvým podpredsedom Komisie pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) a počas rokov 2010 – 2012 pôsobil ako predseda Výboru pre vzdelávanie, kultúru, mládež a výskum (EDUC). Je členom poroty aj pre Európske hlavné mesto mládeže.

Ján Sudzina

MINISTERSTVO KULTÚRY SR/SLOVENSKO

Je hudobným producentom a riaditeľom hudobného vydavateľstva HEVHETIA. Organizuje medzinárodné hudobné festivaly na Slovensku a ďalších 6 krajinách EÚ. V rokoch 2011-2014 bol výkonným riaditeľom projektu Košice – EHMK 2013. Spolupodieľal sa na tvorbe mestskej kultúrnej stratégie a mestskej grantovej schémy v Košiciach. Je spoluzakladateľom medzinárodnej platformy hudobných promotérov, novinárov a producentov JazzBus Showcase. Člen medzinárodných platforiem Voicingers a Jazovia. Je prezidentom Maratónskeho klubu Košice – organizátora najstaršieho európskeho maratónskeho behu v Európe. Okrem producentskej a promotérskej činnosti sa venuje aj publikačnej činnosti. Vydával hudobný časopis Hudba.

Jozef Kovalčik

MINISTERSTVO KULTÚRY SR/SLOVENSKO

Filozof, estetik a vysokoškolský pedagóg. Pôsobil ako prorektor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde vyučoval teóriou umenia, teóriu dizajnu a estetiku. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na vzťah medzi vysokou a populárnou kultúrou, kultúrnu politiku a vzdelávacie stratégie na umeleckých vysokých školách. Momentálne pracuje vo Fonde na podporu umenia, kde je od roku 2015 prvým riaditeľom. V minulosti bol aktívny aj ako kurátor súčasného umenia a dizajnu.