Minister kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby, podielu na rozvoji umenia a celoživotného prínosu v oblasti kultúry môže každoročne udeliť Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia a celoživotného prínosu v oblasti kultúry v týchto kategóriách:

  • cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby (len autorovi),
  • cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca,
  • cena za výnimočný prínos v oblasti hudby,
  • cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry,
  • cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie,
  • cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí,
  • cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia a kultúry,
  • cena za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia.

Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári v zmysle štatútu ceny.


Adresa na predkladanie návrhov:

Ministerstvo kultúry SR
sekcia umenia a kreativity
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava

návrhy je možné poslať aj elektronicky na: suk@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 29. októbra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať