Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Audiovízia

[tlačiť]

Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckého výkonu - detail

Evidenčné číslo: MKZZ06511
Zapísané dňa: 20.09.2011

1.
Názov zvukového záznamu umeleckého výkonu: LÚČNICA `72 / LÚČNICA `78
Typ diela: hudobné
2.
Zoznam autorov zaznamenaného slovesného diela alebo hudobného diela:
Jacob Arcadelt, Claudio Monteverdi, Maurice Ravel, Antonín Dvořák, Béla Bartók, Dmitrij Šostakovič, Zdenko Mikula, Oto Ferenczy, Dezider Kardoš, Ján Cikker, Eugen Suchoň, Ladislav Burlas, Ivan Hrušovský
3.
Zoznam hlavných výkonných umelcov:
spevácky zbor Lúčnice diriguje dr. Štefan Klimo, spoluúčinkujú: Ľubica Orgonášová, Alžbeta Kubánková, Vojtech Schrenkel, Peter Michalica, Nataša Pappová
4.
Výrobca zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je:
a) právnická osoba
   názov: OPUS, a.s.
   sídlo: Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica
b) fyzická osoba - podnikateľ
   obchodné meno:
   miesto podnikania:
c) fyzická osoba
   meno, priezvisko:
   trvalý pobyt:
5.
Krajina pôvodu zvukového záznamu umeleckého výkonu: SR
Rok vyhotovenia zvukového záznamu umeleckého výkonu: 1972, 1978
6.
Obsahová a žánrová charakteristika zvukového záznamu umeleckého výkonu:
vážna hudba
Veková skupina, ktorej je dielo určené: vhodné pre všetky vekové skupiny
7.
Veková vhodnosť zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa jednotného systému označovania: vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých
8.
Minutáž zvukového záznamu umeleckého výkonu: 02:00:00
9.
Základné technické parametre formátu zvukového záznamu umeleckého výkonu:
compact disc digital audio
10.
Medzinárodné štandardné číslo hudobniny (ISMN), ak má byť pridelené:
11.
Predpokladaný začiatok verejného šírenia zvukového záznamu umeleckého výkonu: 1. november 2011
Spôsob verejného šírenia zvukového záznamu umeleckého výkonu: predaj

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora