Výzva na predkladanie návrhov na člena rady Fondu na podporu umenia

22.01.2015 - Návrh na člena rady Fondu na podporu umenia spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava v...

Minister kultúry Marek Maďarič

Ukončenie národného projektu – Centrálny dátový archív

22.01.2015 - Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) včera odprezentovala verejnosti úspešne ukončený národný projekt - Centrálny dátový archív (CDA) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritnej osi 2. Udalosti sa zúčastnil aj...

Juraj Čorba zo Stredoeurópskej nadácie, minister kultúry SR Marek Maďarič a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi

PRO LIBRIS: ďalšia vlna kvalitnej literatúry na knižné pulty

20.01.2015 - Bratislava: Stredoeurópska nadácia vyhlasuje druhý ročník grantového programu Pro Libris, zameraného na podporu vydávania mladej slovenskej literárnej tvorby a prekladov súčasných európskych diel. Grantová schéma sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore...

Výzva na predkladanie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fondu

19.01.2015 - Návrh na člena rady Audiovizuálneho fondu spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke...

Linky