Zrúcanina hradu Revište sa zmení na nepoznanie

Zrúcanina hradu Revište sa zmení na nepoznanie

23.08.2019 - Ministerstvo kultúry, pod vedením Ľubice Laššákovej, zachráni ďalšiu kultúrnu pamiatku hrad Revište. Dotáciou 37 000 eur sa objekt podarí staticky stabilizovať a rekonštruovať, čím sa otvoria nové možnosti turistických cieľov. Na projekte Obnova kultúrneho...

Celoštátne oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania

Celoštátne oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania

15.08.2019 - Úrad vlády SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo obrany SR, mesto Banská Bystrica a Múzeum Slovenského národného povstania pripravujú celoštátne oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

V Dvorane otvorili novú výstavu k 75. výročiu Slovenského národného povstania

V Dvorane otvorili novú výstavu k 75. výročiu Slovenského národného povstania

06.08.2019 - V priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR sa dnes konalo slávnostné otvorenie výstavy SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE V KULTÚRE A UMENÍ – POCTA POVSTANIU A TROM UMELCOM / Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek. Výstavný projekt pri príležitosti...

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) a Kunsthalle Bratislava (KHB) sa dohodli na procese osamostatnenia KHB

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) a Kunsthalle Bratislava (KHB) sa dohodli na procese osamostatnenia KHB

02.08.2019 - Po piatich rokoch od jej vzniku sa k 1. januáru 2020 stane štátnou príspevkovou organizáciou MK SR, ktorej sídlo bude v Dome umenia v Bratislave.

Informačný seminár k výzve na zakladanie kreatívnych centier a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe

Informačný seminár k výzve na zakladanie kreatívnych centier a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe

29.07.2019 - Ministerstvo kultúry SR zverejnilo 4. júla 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zakladanie kreatívnych centier a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. S cieľom priblížiť podmienky výzvy čo najväčšiemu počtu...

Ministerka kultúry vymenovala nových členov Rady Slovenského filmového ústavu

Ministerka kultúry vymenovala nových členov Rady Slovenského filmového ústavu

16.07.2019 - Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) pracuje od 11. júla 2019 v novom zložení. Jej štyroch nových členov vymenovala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková na základe zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgánmi...

Otvorenie výstavy Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

Otvorenie výstavy Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

11.07.2019 - Za prítomnosti ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej sa dnes v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR konala vernisáž k výstave ARMÁDA V POVSTANÍ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944. Výstavný projekt pri príležitosti okrúhleho 75. výročia...

Ministerka prehĺbila slovensko-poľskú kultúrnu spoluprácu

Ministerka prehĺbila slovensko-poľskú kultúrnu spoluprácu

11.07.2019 - Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková uskutočnila v dňoch 8. – 10. júla 2019 pracovnú návštevu Poľskej republiky. V rámci pracovného programu sa zúčastnila na slávnostnom koncerte pri príležitosti ukončenia predsedníctva Slovenskej republiky vo...

Linky

opis