Náhľad portálu Slovakiana

Kultúrne dedičstvo Slovenska odteraz nájdete na portáli Slovakiana

26.11.2015 - Národné osvetové centrum dnes za účasti ministra kultúry Mareka Maďariča slávnostne predstavilo nový portál kultúrneho dedičstva Slovenska www.slovakiana.sk, ktorý na jednom mieste sprístupňuje širokej verejnosti výsledky digitalizačných projektov rezortu...

Otvorenie vynoveného múzea Ľudovíta Štúra v Modre

Ľudovít Štúr vo vynovenom múzeu

25.11.2015 - Minister kultúry Marek Maďarič a generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Viktor Jasaň v utorok 24. novembra 2015 slávnostne otvorili vynovené Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre a novú stálu expozíciu Ľudovít Štúr a moderné Slovensko.

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2015

24.11.2015 - Minister kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2015.

najkrajšia obnovená pamiatka - hlasovanie

Hlasujte za najkrajšie obnovenú pamiatku

19.11.2015 - Ministerstvo kultúry každoročne vyhlasuje súťaž Kultúrna pamiatka roka. Jej cieľom je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samospráv miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku. Vyhlásenie...

Linky

opis