"; Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo
 
centrum pre tradičnú ľudovú kultúru_logo

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA

16.01.2018 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, v znení neskorších dodatkov, vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na zápis do zoznamu

centrum pre tradičnú ľudovú kultúru_logo

ZOZNAM NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA SLOVENSKU

16.01.2018 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku, vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na zápis do zoznamu

logo MK SR

Dotácie – tabuľky pre vyúčtovanie

15.01.2018 - V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie je prijímateľ dotácie povinný zaslať ministerstvu kultúry vyúčtovanie poskytnutej dotácie. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovať: a) vecné vyhodnotenie projektu, b) finančné vyúčtovanie...

Marián Labuda

Za Mariánom Labudom

09.01.2018 - S veľkým smútkom sme prijali správu o odchode výnimočného divadelného, televízneho a filmového herca Mariána Labudu. V piatok 5. 1. 2018 odišla vo veku 73 rokov osobnosť, ktorá sa v nespočetných komických a dramatických postavách na slovenských i českých...

logo MK SR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu

02.01.2018 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín 29. decembra zverejnil na svojom webovom sídle www.kultminor.sk, prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na podporu kultúry národnostných menšín. Táto výzva je určená pre všetky...

logo MK SR

Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2018

22.12.2017 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu v podprograme 1.6. Obnovme si svoj dom Cieľom podprogramu je prispieť žiadateľom na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych...

logo MK SR

Dobrá vláda pre kultúru

13.12.2017 - Ministerstvo kultúry má po dnešných rokovaniach vlády aj NR SR viaceré pozitívne správy na rok 2018.

Horehronský viachlasný spev zapísaný do zoznamu UNESCO

Horehronský viachlasný spev zapísaný do zoznamu UNESCO

07.12.2017 - Horehronský viachlasný spev bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Dnes o tom rozhodli členovia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na juhokórejskom ostrove Jeju na svojom 12....

Linky

opis