Spolupráca Vyšehradskej skupiny v oblasti kultúry napreduje

Spolupráca Vyšehradskej skupiny v oblasti kultúry napreduje

12.06.2019 - V dňoch 10. – 11. júna 2019 sa vo Vígľaši uskutočnilo 29. stretnutie ministrov krajín Vyšehradskej skupiny zodpovedných za oblasť kultúry. Zasadnutie bolo dôležitým medzníkom spolupráce krajín V4 v oblastiach umenia, kultúrneho dedičstva či audiovizuálnej...

29. stretnutie ministrov kultúry krajín Vyšehradskej skupiny

29. stretnutie ministrov kultúry krajín Vyšehradskej skupiny

10.06.2019 - V dňoch 10. – 11. júna 2019 sa vo Vígľaši koná 29. stretnutie ministrov krajín Vyšehradskej skupiny zodpovedných za oblasť kultúry. Stretnutie bude dôležitým medzníkom spolupráce krajín V4 v oblastiach kultúrneho dedičstva, scénického umenia...

Oznam Slovenského centra dizajnu k štátnemu štatistickému zisťovaniu – dizajn a multimédiá

Oznam Slovenského centra dizajnu k štátnemu štatistickému zisťovaniu – dizajn a multimédiá

04.06.2019 - Slovenské centrum dizajnu zverejňuje oznam k štátnemu štatistickému zberu v oblasti dizajnu a multimediálneho priemyslu.

Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov rady Slovenského filmového ústavu

Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov rady Slovenského filmového ústavu

03.06.2019 - Ministerstvo kultúry SR týmto zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na troch členov rady Slovenského filmového ústavu.

Mostarská jar vyvrcholila za účasti ministerky kultúry

Mostarská jar vyvrcholila za účasti ministerky kultúry

03.06.2019 - Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková sa v piatok 31. mája 2019 zúčastnila slávnostného otvorenia výstavy Návrat Anjelov na prestížnom festivale Mostarská jar. Expozícia zo zbierky Srećka Mustagrudića sa podobne ako celý festival nesie v duchu zbližovania a...

Slávnostné otvorenie novej expozície Múzea Slovenských národných rád v Myjave

Slávnostné otvorenie novej expozície Múzea Slovenských národných rád v Myjave

28.05.2019 - Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková otvorila novú expozíciu SNM – Múzea Slovenských národných rád v Myjave s názvom Slovenská národná rada v toku času. Expozícia prináša slovenskému publiku autentický obraz o chode udalostí spojených so vznikom a...

Traja žiadatelia o dotácie z LGBTI komunity potvrdili, že nemajú záujem o dialóg

Traja žiadatelia o dotácie z LGBTI komunity potvrdili, že nemajú záujem o dialóg

24.05.2019 - Ministerstvo kultúry SR vyjadruje sklamanie z prístupu troch neúspešných žiadateľov o dotácie z LGBTI komunity, ktorí odmietli stretnutie s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou a vydali sa cestou ďalšieho zvyšovania napätia v spoločnosti.

Slovensko v Bruseli podporilo boj proti dezinformáciám a obnovu dôvery v médiá

Slovensko v Bruseli podporilo boj proti dezinformáciám a obnovu dôvery v médiá

23.05.2019 - V Bruseli sa dnes uskutočnilo stretnutie Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport venované oblastiam kultúry a audiovízii. Ťažiskovou témou zasadnutia bola diskusia o negatívnom vplyve dezinformácií na verejnú mienku a o obnove dôvery Európanov v...

Linky

opis