Atualizácia harmonogramu výziev na predkladanie žadostí v rámci Prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Atualizácia harmonogramu výziev na predkladanie žadostí v rámci Prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

26.06.2019 - Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2019.

Vláda schválila prelomový dokument v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

Vláda schválila prelomový dokument v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

26.06.2019 - Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej vláda na včerajšom rokovaní odobrila Koncepciu Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030. Schváleným dokumentom rezort kultúry...

Úspešný reštart Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo

Úspešný reštart Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo

21.06.2019 - Po približne tri a pol roku sa 19. júna 2019 uskutočnilo v priestoroch Národného osvetového centra oficiálne rokovanie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo v rámci realizácie nového Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu...

Ministerka kultúry bola čestným hosťom na otvorení výstavy „Petrohrad očami detí“

Ministerka kultúry bola čestným hosťom na otvorení výstavy „Petrohrad očami detí“

21.06.2019 - Pod záštitou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Petrohrade sa včera v meste na Neve otvorila výstava „Petrohrad očami detí“. Na vernisáži sa zúčastnila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, ktorá pracovnú návštevu Ruskej federácie...

Stanovisko Ministerstva kultúry SR k iniciatíve poslancov strany SaS k novelizácii zákona o štátnom jazyku

Stanovisko Ministerstva kultúry SR k iniciatíve poslancov strany SaS k novelizácii zákona o štátnom jazyku

18.06.2019 - Stanovisko Ministerstva kultúry SR k iniciatíve poslancov strany SaS k novelizácii zákona o štátnom jazyku

Ministerka kultúry otvorila 8. ročník Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+

Ministerka kultúry otvorila 8. ročník Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+

18.06.2019 - Bratislava je v týchto dňoch centrom odbornej diskusie o potrebe prehĺbenia spolupráce európskych knižníc. Od 17. do 19. júna prebieha v Historickej budove Národnej Rady SR 8. ročník Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+ s ústrednou témou...

Poznáme Múzeum roka 2018 a laureátov Ceny Andreja Kmeťa

Poznáme Múzeum roka 2018 a laureátov Ceny Andreja Kmeťa

17.06.2019 - Vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa dnes uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulu Múzeum roka 2018 a vyhlasovanie výsledkov Ceny Andreja Kmeťa. Za najlepšie múzeum na Slovensku v uplynulom roku bolo vyhlásené Múzeum mesta Bratislavy a prestížnu Cenu Andreja...

Spolupráca Vyšehradskej skupiny v oblasti kultúry napreduje

Spolupráca Vyšehradskej skupiny v oblasti kultúry napreduje

12.06.2019 - V dňoch 10. – 11. júna 2019 sa vo Vígľaši uskutočnilo 29. stretnutie ministrov krajín Vyšehradskej skupiny zodpovedných za oblasť kultúry. Zasadnutie bolo dôležitým medzníkom spolupráce krajín V4 v oblastiach umenia, kultúrneho dedičstva či audiovizuálnej...

Linky

opis