"; Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo
 
Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil druhú výzvu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil druhú výzvu

22.01.2018 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil v piatok 19. januára 2018, na svojom webovom sídle www.kultminor.sk novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. V poradí druhá výzva fondu je vyhlásená pre všetky...

centrum pre tradičnú ľudovú kultúru_logo

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA

16.01.2018 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, v znení neskorších dodatkov, vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na zápis do zoznamu

centrum pre tradičnú ľudovú kultúru_logo

ZOZNAM NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA SLOVENSKU

16.01.2018 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku, vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na zápis do zoznamu

logo MK SR

Dotácie – tabuľky pre vyúčtovanie

15.01.2018 - V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie je prijímateľ dotácie povinný zaslať ministerstvu kultúry vyúčtovanie poskytnutej dotácie. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovať: a) vecné vyhodnotenie projektu, b) finančné vyúčtovanie...

Marián Labuda

Za Mariánom Labudom

09.01.2018 - S veľkým smútkom sme prijali správu o odchode výnimočného divadelného, televízneho a filmového herca Mariána Labudu. V piatok 5. 1. 2018 odišla vo veku 73 rokov osobnosť, ktorá sa v nespočetných komických a dramatických postavách na slovenských i českých...

logo MK SR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu

02.01.2018 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín 29. decembra zverejnil na svojom webovom sídle www.kultminor.sk, prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na podporu kultúry národnostných menšín. Táto výzva je určená pre všetky...

logo MK SR

Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2018

22.12.2017 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu v podprograme 1.6. Obnovme si svoj dom Cieľom podprogramu je prispieť žiadateľom na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych...

logo MK SR

Dobrá vláda pre kultúru

13.12.2017 - Ministerstvo kultúry má po dnešných rokovaniach vlády aj NR SR viaceré pozitívne správy na rok 2018.

Linky

opis