Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2015

24.11.2015 - Minister kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2015.

najkrajšia obnovená pamiatka - hlasovanie

Hlasujte za najkrajšie obnovenú pamiatku

19.11.2015 - Ministerstvo kultúry každoročne vyhlasuje súťaž Kultúrna pamiatka roka. Jej cieľom je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samospráv miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku. Vyhlásenie...

Pojem profesionálny umelec v slobodnom povolaní bude definovaný v zákone

11.11.2015 - Poslanci národnej rady dnes v druhom čítaní schválili dva návrhy zákonov z dielne ministerstva kultúry. Vďaka tomu bude od 1. januára 2016 definícia profesionálneho umelca v slobodnom povolaní súčasťou právneho poriadku, upraví sa spôsob poskytovania dotácií na ministerstve...

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia sa predstaví v regiónoch

11.11.2015 - Novovzniknutá verejnoprávna inštitúcia Fond na podporu umenia predstaví v najbližších dňoch svoju štruktúru podpornej činnosti na rok 2016. S cieľom priblížiť nový grantový systém širokej verejnosti vycestujú predstavitelia fondu aj do slovenských...

Linky

opis