Minister kultúry Marek Maďarič

Ukončenie národného projektu – Centrálny dátový archív

22.01.2015 - Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) včera odprezentovala verejnosti úspešne ukončený národný projekt - Centrálny dátový archív (CDA) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritnej osi 2. Udalosti sa zúčastnil aj...

Juraj Čorba zo Stredoeurópskej nadácie, minister kultúry SR Marek Maďarič a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi

PRO LIBRIS: ďalšia vlna kvalitnej literatúry na knižné pulty

20.01.2015 - Bratislava: Stredoeurópska nadácia vyhlasuje druhý ročník grantového programu Pro Libris, zameraného na podporu vydávania mladej slovenskej literárnej tvorby a prekladov súčasných európskych diel. Grantová schéma sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore...

Výzva na predkladanie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fondu

19.01.2015 - Návrh na člena rady Audiovizuálneho fondu spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke...

Cenu rekonštrukcie SNG posúdi štátna expertíza

19.12.2014 - Bratislava: Medzinárodná súťaž na investičnú akciu rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie nemôže byť ukončená, napriek tomu, že v stredu 17. 12. 2014 prebehla jej záverečná etapa – elektronická aukcia.

Linky