Stránka MKSR

Štátny jazyk, národnostné menšiny a zahraniční Slováci

Referát štátneho jazyka sekcie kultúrneho dedičstva zabezpečuje plnenie kľúčových úloh štátnej politiky na úseku starostlivosti o štátny jazyk vrátane jeho ochrany, podpory a rozvoja. Organizuje viacero aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne používania spisovného jazyka v praxi.

 

Referát štátneho jazyka sekcie kultúrneho dedičstva

Kontakt:
Mgr. Bc. Lucia Konturová
telefón: 02/20482 402
e-mail: skd@culture.gov.sk; lucia.konturova@culture.gov.sk