Stránka MKSR

Štátny jazyk, národnostné menšiny a Slováci žijúci v zahraniční

Odbor štátneho jazyka sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka  zabezpečuje plnenie kľúčových úloh štátnej politiky na úseku starostlivosti o štátny jazyk vrátane jeho ochrany, podpory a rozvoja. Organizuje viacero aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne používania spisovného jazyka v praxi.

 

Kontakt:
Mgr. Ľubica Strážayová
telefón: 02/20482 436
e-mail: skd@culture.gov.sk; lubica.strazayova@culture.gov.sk

 

Referát kultúry národnostných menšín sekcie umenia, kreativity a národnostných menšín zabezpečuje plnenie kľúčových úloh štátnej politiky v oblastiach podpory kultúry národnostných menšín a zabezpečuje ucelené a samostatné odborné činnosti v oblasti kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Kontakt:
Mgr. Denis Valent
telefón: 02/20482 311
e-mail: denis.valent@culture.gov.sk