Presný počet Slovákov žijúcich v zahraničí nie je známy, ale verejne dostupné štatistické odhady uvádzajú, že za hranicami Slovenskej republiky žije vyše 2,2 milióna ľudí so slovenským pôvodom. Napriek tomu, že sú roztrúsení vo viac ako 50 štátoch sveta, Slováci žijúci v zahraničí dlhodobo tvoria stabilnú komunitu, ktorej sa darí uchovávať si národnú a jazykovú identitu prostredníctvom kultúry. Štátna politika starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí preto kladie dôraz na aktivity, ktoré prispievajú k ochrane kultúrneho dedičstva a  podporujú rozvoj duchovnej kultúry.

Referát kultúry národnostných menšín pri zabezpečovaní komplexnej starostlivosti o krajanov najmä:

  • zabezpečuje samostatné odborné činnosti súvisiace s koordináciou aktivít ministerstva kultúry v oblasti stykov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí,
  • zabezpečuje ucelené odborné činnosti súvisiace s realizáciou a prezentáciou štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
  • organizačne a administratívne zodpovedá za spoluprácu so zástupcami subjektov Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti prezentácie slovenskej kultúry vrátane koordinácie spolupráce s kultúrnymi inštitúciami,
  • plní úlohy súvisiace s prípravou podkladov k správe o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a poskytovaní štátnej podpory na ich činnosť,
  • spolupracuje s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vedie príslušnú agendu.

Posledná aktualizácia: 11. septembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať