Referát kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí odboru prierezových politík Ministerstva kultúry SR vznikol v auguste 2020. Jeho hlavným poslaním je najmä:

  • analytická činnosť zameraná na získavanie a vyhodnocovanie informácií a činností v oblasti spolupráce s organizáciami Slovákov v zahraničí,
  • vykonávanie ucelených a samostatných odborných činností súvisiacich s koordináciou aktivít ministerstva kultúry v oblasti stykov so zahraničnými Slovákmi a prezentáciou a realizáciou štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
  • organizačné a administratívne zabezpečenie spolupráce s organizáciami Slovákov v zahraničí v oblasti prezentácie slovenskej kultúry vrátane koordinácie spolupráce s kultúrnymi inštitúciami,
  • spolupráca na príprave podkladov k správe o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore na ich činnosť.

Posledná aktualizácia: 24. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať