Kostarika

  • Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou. San Jose, 11. 10. 1977

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať