Košice Staré Mesto (Košice I), dom bytový, Vodná 6, byt č. 23 (2. posch.), parcelné číslo 742/1, súpisné číslo 941, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3640/1, číslo listu vlastníctva 10871 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 14. 5. 2021.

Prešov (Prešov), dom meštiansky, Hlavná 68, parcelné číslo 478, súpisné číslo 2976, katastrálne územie Prešov, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3237/1, číslo listu vlastníctva 7626. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 14. 5. 2021.

Zvolen (Zvolen), dom bytový, Ul. Štefana Moyzesa 7, byt č. 24 (2. posch.), parcelné čísla 697, 706-708, 699, 701-703, súpisné čísla 819, 826, katastrálne územie Zvolen, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 12108/1, číslo listu vlastníctva 4888 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 15. 5. 2021.

Košice Staré Mesto (Košice I), dom meštiansky, Hlavná 50, byt č. 5 (2. posch.), parcelné číslo 76/1, súpisné číslo 28, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1082/1, číslo listu vlastníctva 11449 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 15. 5. 2021.

Košice Staré Mesto (Košice I), dom bytový, Stará Baštová 6, byt č. 4 (1. posch.), parcelné číslo 968, súpisné číslo 964, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3666/3, číslo listu vlastníctva 11000 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19. 5. 2021.

Hniezdne (Stará Ľubovňa), dom meštiansky, parcelné čísla 160, 161, súpisné číslo 12, katastrálne územie Hniezdne, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4031/1, číslo listu vlastníctva 355. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19. 5. 2021.

Vígľaš (Detva), hrad, parcelné čísla 800/1-2, súpisné čísla 602, 735, katastrálne územie Vígľaš, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1123/1-18, číslo listu vlastníctva 1127. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23. 5. 2021.

Posledná aktualizácia: 14. mája 2021 / MKSR Admin

Zdieľať