Bratislava Staré Mesto (Bratislava I), dom bytový, Panská 4, byt č. 11, 1. posch., parcelné čísla 316/1-2, súpisné číslo 241, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10565/1, číslo listu vlastníctva 6449 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 26. 11. 2020.

Nitra (Nitra), dom bytový, Farská 30, parcelné číslo 1242/1, súpisné číslo 1329, katastrálne územie Nitra, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11831/1, číslo listu vlastníctva 4834. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 26. 11. 2020.

Trnava (Trnava), dom meštiansky, Hviezdoslavova 14, parcelné čísla 694/1, 3, súpisné číslo 235, katastrálne územie Trnava, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1092/1, číslo listu vlastníctva 7181. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 26. 11. 2020.

Bratislava Staré Mesto (Bratislava I), dom bytový, Panská 4, nebytový priestor č. 802, prízemie, parcelné čísla 316/1-2, súpisné číslo 241, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10565/1, číslo listu vlastníctva 6449 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 29. 11. 2020.

Bratislava Staré Mesto (Bratislava I), dom bytový, Panská 4, nebytový priestor č. 803, prízemie, parcelné čísla 316/1-2, súpisné číslo 241, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10565/1, číslo listu vlastníctva 6449 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 29. 11. 2020.

Zemné (Nové Zámky), kostol, parcelné číslo 8557, katastrálne územie Zemné, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 320/1, číslo listu vlastníctva 2729 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 29. 11. 2020.

Kežmarok (Kežmarok), dom meštiansky, Starý trh 31, parcelné číslo 133, súpisné číslo 526, katastrálne územie Kežmarok, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2716/1, číslo listu vlastníctva 215 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 29. 11. 2020.

Bratislava Staré Mesto (Bratislava I), banka, Nám. SNP 19, byt č. 307, 3. posch., parcelné číslo 103/1, súpisné číslo 478, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11538/1, číslo listu vlastníctva 8242 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 12. 2020.

Banská Štiavnica (Banská Štiavnica), meštiansky dom, A. Pécha 12, parcelné číslo 2830, súpisné číslo 78, katastrálne územie Banská Štiavnica, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11722/1, číslo listu vlastníctva 91 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 12. 2020.

Plavecký Peter (Senica), dom ľudový, parcelné čísla 208/1-2, súpisné číslo 77, katastrálne územie Plavecký Peter, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10646/1, číslo listu vlastníctva 57. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 5. 12. 2020.

Bratislava Staré Mesto (Bratislava I), nemocnica s poliklinikou, Bezručova 3, byt č. 6-06A (5. posch., vchod Gajova 2), nebytový priestor č. G9 (2. posch., Lomonosovova 2), nebytový priestor č. PG1 (1. mezanín, Lomonosovova 2), nebytový priestor č. K3 (2. posch., Lomonosovova 2), parcelné čísla 8964/7, 8966/1-2, 8965, 8966/3-4, 8968/1-2, 8969/1-2, 8958/2, 21782/1, súpisné číslo 2530, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10458/1, číslo listu vlastníctva 10279 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 6. 12. 2020.

Zemné (Nové Zámky), kostol, parcelné číslo 8557, katastrálne územie Zemné, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 320/1, číslo listu vlastníctva 2729 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 6. 12. 2020.

Bratislava Staré Mesto (Bratislava I), banka, Gorkého 7, vchod Laurinská 10, byt č. 8 (3. posch.), parcelné číslo 113, súpisné číslo 211, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 736/1, číslo listu vlastníctva 7216 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 6. 12. 2020.

Posledná aktualizácia: 27. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať