Tajná (okres Nitra), kaštieľ a park, parcelné čísla 1, 2/2, 3/3, 5, 7, 8, súpisné číslo 1, katastrálne územie Tajná, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1550/1-2, číslo listu vlastníctva 452. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 25. 9. 2021.

Košice Staré Mesto (okres Košice I), palác mestský, Hlavná 81 D, byt č. 8 (2. posch.), parcelné číslo 780/1, súpisné číslo 83, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3449/1, číslo listu vlastníctva 11326 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 26. 9. 2021.

Rimavské Janovce (okres Rimavská Sobota), kúria s areálom, parcelné číslo 52, súpisné číslo 306, katastrálne územie Rimavské Janovce, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1016/1-5, číslo listu vlastníctva 383. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 30. 9. 2021.

Košice Juh (okres Košice IV), kasáreň, Požiarnicka 4, byt č. 2 (podkrovie), parcelné číslo 1575/2, súpisné číslo 2965, katastrálne územie Skladná, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4118/1, číslo listu vlastníctva 10843 – časť. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1. 10. 2021.

Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica), dom meštiansky, Novozámocká 6, parcelné číslo 2378, súpisné číslo 135, katastrálne územie Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2536/1, číslo listu vlastníctva 2209. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 2. 10. 2021.

Košice Staré Mesto (okres Košice I), dom bytový, Stará Baštová 3, byt č. 3 (prízemie), parcelné číslo 979, súpisné číslo 967, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3667/4, číslo listu vlastníctva 10883 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 2. 10. 2021.

Posledná aktualizácia: 23. septembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať