Veľký Šariš (okres Prešov), mlyn parný, Mlynská 167, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4244/1, katastrálne územie Veľký Šariš, číslo listu vlastníctva 1342, parcelné číslo 289, súpisné číslo 2193. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19. 6. 2024.

Bratislava (okres Bratislava I), dom bytový, Leškova 3, číslo nebytového priestoru 1 (-1 suterén), číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 758/1, katastrálne územie Staré Mesto, číslo listu vlastníctva 8137, parcelné číslo 7621, 7622, súpisné číslo 103004. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 20. 6. 2024.

Bratislava (okres Bratislava I), dom bytový, Dobrovičova 9, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 559/1, katastrálne územie Staré Mesto, číslo listu vlastníctva 4877, parcelné číslo 198, súpisné číslo 125. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 6. 2024.

Košice Staré Mesto (okres Košice I), dom bytový, Vodná 6, byt č. 28 (3. posch.), číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3640/1, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo listu vlastníctva 10871, parcelné číslo 742/1, súpisné číslo 941. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 6. 2024.

Banská Bystrica (okres Banská Bystrica), dom meštiansky, Nám. SNP 9, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2463/1, katastrálne územie Banská Bystrica, číslo listu vlastníctva 4254, parcelné číslo 1477, súpisné číslo 9. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 6. 2024.

Nitra (okres Nitra), dom obytný, Misionárska 5, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11419/3, katastrálne územie Nitra, číslo listu vlastníctva 11419/3, parcelné číslo 4378, súpisné číslo 723. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22. 6. 2024.

Bardejov (okres Bardejov), dom meštiansky, Kláštorská 16, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11914/1, katastrálne územie Bardejov, číslo listu vlastníctva 540, parcelné číslo 950/4-5, súpisné číslo 128. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22. 6. 2024.

Bratislava (okres Bratislava III), dom bytový, Vajnorská 86, byt č. 13 (3. posch.), číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 745/3, katastrálne územie Nové Mesto, číslo listu vlastníctva 3741, parcelné číslo 15123/2, súpisné číslo 1358. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22. 6. 2024.

Košice Staré Mesto (okres Košice I), dom meštiansky, Hlavná 116, nebytový priestor číslo 1 (prízemie), číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1115/1, katastrálne územie Staré Mesto, číslo listu vlastníctva 11494, parcelné číslo 636/1, súpisné číslo 61. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 27. 6. 2024.

Posledná aktualizácia: 18. júna 2024 / MKSR Admin

Zdieľať