Košice Staré Mesto (okres Košice I), dom meštiansky, Hradbová 10, parcelné číslo 376, súpisné číslo 569, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3376/1, číslo listu vlastníctva 1327. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 29. 6. 2022.

Košice Staré Mesto (okres Košice I), dom bytový a pamätná tabuľa, Stará Baštová 1, parcelné číslo 981, súpisné číslo 967, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3667/4, číslo listu vlastníctva 10820 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 30. 6. 2022.

Bratislava (okres Bratislava I), dom bytový, Palárikova 5, parcelné číslo 7352/1, súpisné číslo 3157, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10502/5, číslo listu vlastníctva 3643 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 2. 7. 2022.

Bratislava (okres Bratislava I), banka, Nám. SNP 19, parcelné číslo 103/1, súpisné číslo 478, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11538/1, číslo listu vlastníctva 8242 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 2. 7. 2022.

Veľké Leváre (okres Malacky), dom ľudový, Habánsky dvor 80, parcelné číslo 673, súpisné číslo 80, katastrálne územie Veľké Leváre, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2203/1, číslo listu vlastníctva 1321. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 2. 7. 2022.

Vyšné Repaše (okres Levoča), dvor roľnícky, parcelné číslo 395/2, súpisné číslo 11, katastrálne územie Vyšné Repaše, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11157/1-4, číslo listu vlastníctva 123. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 7. 2022.

Trnava (okres Trnava), dom meštiansky, Kapitulská 13, byt č. 2 (2. posch.), priestor č. 2, 6 (1. posch.), parcelné číslo 488, súpisné číslo 455, katastrálne územie Trnava, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10200/1, číslo listu vlastníctva 2457 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 7. 2022.

Bratislava (okres Bratislava I), nemocnica s poliklinikou, Bezručova 3, byt č. 3-09A (2. posch.), nebytový priestor PG1 (-1. mezanín), G5 (-2 suterén), parcelné čísla 8964/7, 8966/1, 8966/2, 8966/3, 8966/4, súpisné číslo 2530, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10458/1, číslo listu vlastníctva 10279 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 6. 7. 2022.

Sokolovce (okres Piešťany), kaštieľ a park, Piešťanská 82, parcelné čísla 1/1-3, 2/1-2, 3/23-24, 4/1, 4/5-8, 148/2, súpisné číslo 232, katastrálne územie Sokolovce, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1019/1-2, číslo listu vlastníctva 560. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 6. 7. 2022.

Posledná aktualizácia: 27. júna 2022 / MKSR Admin

Zdieľať