Spišská Belá (okres Kežmarok), dom meštiansky, Hviezdoslavova 54, parcelné číslo 1141, súpisné číslo 354, katastrálne územie Spišská Belá, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 12207/1, číslo listu vlastníctva 4070 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 30. 11. 2022.

Prestavlky (okres Žiar nad Hronom), dom ľudový s hospodárskou časťou, parcelné číslo 57/2, súpisné číslo 60, katastrálne územie Horná Trnávka, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11845/1, číslo listu vlastníctva 1361. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 30. 11. 2022.

Piešťany (okres Piešťany), dom kultúrny s areálom, Nábr. I. Kraska 1, parcelné čísla 7928, 7931/2, 7929, súpisné číslo 4256, katastrálne územie Piešťany, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 12292/1, číslo listu vlastníctva 2130. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 4. 12. 2022.

Ratková (okres Revúca), dom remeselnícky, parcelné čísla 387, 388/7, 391, 390, súpisné čísla 13, 15, katastrálne územie Ratková, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11702/1, číslo listu vlastníctva 434. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 4. 12. 2022.

Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica), dom meštiansky, Dolná 12, nebytové priestory č. 1 (prízemie) a 2 (podkrovie), parcelné číslo 4023/1, súpisné číslo 1795, katastrálne územie Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10739/1, číslo listu vlastníctva 6545 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 4. 12. 2022.

Bratislava (okres Bratislava I), dom bytový, Tolstého 1, byt č. 3 (1. posch.), parcelné čísla 3357/1-2, súpisné číslo 879, katastrálne územie Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 465/1, číslo listu vlastníctva 6209, 6210 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 7. 12. 2022.

Rejdová (okres Rožňava), dom ľudový, parcelné číslo 51/2, súpisné číslo 300, katastrálne územie Rejdová, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2446/1, číslo listu vlastníctva 566. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 7. 12. 2022.

Žilina (okres Žilina), dom meštiansky, Bottova 11, parcelné čísla 99/2-3, súpisné čísla 9054, 9055, katastrálne územie Žilina, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10050/1, číslo listu vlastníctva 4845. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 7. 12. 2022.

Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica), dom meštiansky, Strieborná 5A, byt č. 4 (2. posch.), parcelné číslo 2350/1, súpisné číslo 1915, katastrálne územie Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3340/1, číslo listu vlastníctva 6384 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 8. 12. 2022.

Košice Staré Mesto (okres Košice I), dom bytový, Komenského 3, parcelné číslo 3199, súpisné číslo 1085, katastrálne územie Letná, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3664/1, číslo listu vlastníctva 11425. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 8. 12. 2022.

Košice Staré Mesto (okres Košice I), dom meštiansky, Mäsiarska 43, parcelné čísla 36/1-2, súpisné číslo 478, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3545/1, číslo listu vlastníctva 7108. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 10. 12. 2022.

Bratislava (okres Bratislava I), dom bytový, Mlynské nivy 4, parcelné čísla 9089/2, 9090/1-2, súpisné číslo 104118, katastrálne územie Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10467/1, číslo listu vlastníctva 6173, 6447, 6448. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 14. 12. 2022.

Bratislava (okres Bratislava I), dom bytový, Klemensova 17, parcelné číslo 9018, súpisné číslo 102521, katastrálne územie Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10473, číslo listu vlastníctva 5150. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 15. 12. 2022.

 

Posledná aktualizácia: 6. decembra 2022 / MKSR Admin

Zdieľať