Dolný Kubín (okres Dolný Kubín), dom ľudový, parcelné číslo 29, súpisné číslo 1520, katastrálne územie Srňacie, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1592/1, číslo listu vlastníctva 3926. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 6. 2023.

Tornaľa (okres Revúca), kúria, Mierová 70, parcelné číslo 318/1, súpisné číslo 145, katastrálne územie Tornaľa, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10994/1, číslo listu vlastníctva 3621. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 6. 2023.

Zvolen (okres Zvolen), dom pamätný a pamätná tabuľa, Janka Jesenského (Môťovská) 2, byt č. 2 (1. posch.), parcelné číslo 2755/1, súpisné číslo 497, katastrálne územie Zvolen, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1191/1, číslo listu vlastníctva 9880 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 6. 2023.

Smrečany (okres Liptovský Mikuláš), hradisko, parcelné čísla 1440, 1441, katastrálne územie Smrečany, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2180/1, číslo listu vlastníctva 858. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 7. 6. 2023.

Sokolovce (okres Piešťany), park, parcelné čísla 4/5-6, katastrálne územie Sokolovce, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1019/2, číslo listu vlastníctva 1691. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 7. 6. 2023.

Topoľčany (okres Topoľčany), vila a oplotenie, Stummerova 15, parcelné čísla 693/1-4, súpisné čísla 327, 4681, katastrálne územie Topoľčany, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11900/1-2, číslo listu vlastníctva 2354. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 7. 6. 2023.

Košice Staré Mesto (okres Košice I), bastión, Továrenská 3B, parcelné číslo 664, súpisné číslo 313, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1049/1, číslo listu vlastníctva 11856. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 7. 6. 2023.

Lučenec (okres Lučenec), budova administratívna, Vajanského 16, byt č. 1 (1. posch.), parcelné číslo 435/4, súpisné číslo 834, katastrálne územie Lučenec, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3505/1, číslo listu vlastníctva 9401 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 9. 6. 2023.

Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica), dom meštiansky, A. Kmeťa 9, byt č. 2 (2. posch.), parcelné číslo 2354/2, súpisné číslo 121, katastrálne územie Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3340/1, číslo listu vlastníctva 6421 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 9. 6. 2023.

Bratislava (okres Bratislava I), dom bytový, Štetinova 1, byt č. 13, 14 (4. posch.), parcelné čísla 3206, 3207, súpisné číslo 687, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 535/1, číslo listu vlastníctva 4773 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 10. 6. 2023.

Trnava (okres Trnava), dom meštiansky, Kapitulská 13, byt č. 4 (1 mezanín), nebytový priestor č. 1, 3, 5 (1. posch.), parcelné číslo 488, súpisné číslo 455, katastrálne územie Trnava, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10200/1, číslo listu vlastníctva 2457 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 10. 6. 2023.

Posledná aktualizácia: 1. júna 2023 / MKSR Admin

Zdieľať