Košice Staré Mesto (Košice I), dom bytový, Puškinova 1, nebytové priestory č. NP 10, NP11, NP12, NP13, NP14, parcelné číslo 1034/4, súpisné číslo 869, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3502/2, číslo listu vlastníctva 11472 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 26. 2. 2021.

Košice Staré Mesto (Košice I), dom meštiansky, Hlavná 82, parcelné číslo 38, súpisné číslo 44, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3450/1, číslo listu vlastníctva 10616. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 27. 2. 2021.

Spišské Podhradie (Levoča), dom meštiansky, Starý Jarok 48, parcelné čísla 1303/1, 1302, súpisné číslo 638, katastrálne územie Spišské Podhradie, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 763/1, číslo listu vlastníctva 1145 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 3. 2021.

Levoča (Levoča), dom meštiansky, Vysoká 34, parcelné číslo 634, súpisné číslo 388, katastrálne územie Levoča, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2842/2, číslo listu vlastníctva 1321. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 3. 2021.

Košice Staré Mesto (Košice I), dom bytový pamätný, Štefánikova 6, parcelné číslo 983, súpisné číslo 903, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1334/1, číslo listu vlastníctva 10296. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 4. 3. 2021.

Štiavnické Bane (Banská Štiavnica), stavba hospodárska, byt č. 7, 1. posch., parcelné číslo 830, súpisné číslo 217, katastrálne územie Štiavnické Bane, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11442/2, číslo listu vlastníctva 1754 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 4. 3. 2021.

Posledná aktualizácia: 23. februára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať