Nižná Boca (okres Liptovský Mikuláš), dom banícky s maštaľou, parcelné číslo 461/2, súpisné číslo 130, katastrálne územie Nižná Boca, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11857/1, číslo listu vlastníctva 1248. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19. 1. 2022.

Trnava (okres Trnava), dom meštiansky, Štefánikova 31, parcelné číslo 95/5, súpisné číslo 122, katastrálne územie Trnava, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10681/1, číslo listu vlastníctva 5953 – 1/2 spoluvlastnícky podiel. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19. 1. 2022.

Banská Bystrica (okres Banská Bystrica), dom meštiansky, Dolná 19, byt č. 1 (5. posch.), nebytový priestor č. 2 (suterén), parcelné číslo 1499/2, súpisné číslo 152, katastrálne územie Banská Bystrica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2364/1, číslo listu vlastníctva 5237 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19. 1. 2022.

Zvolen (okres Zvolen), dom pamätný, J. Jesenského 2, byt č. 6 (2. posch.), parcelné číslo 2755/1, súpisné číslo 497, katastrálne územie Zvolen, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1191/1, číslo listu vlastníctva 9880 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19. 1. 2022.

Blatnica (okres Martin), kaštieľ, parcelné číslo 769/1, súpisné číslo 130, katastrálne územie Blatnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 536/1, číslo listu vlastníctva 486. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 20. 1. 2022.

Košice Staré Mesto (okres Košice I), dom meštiansky, Hlavná 24, byt č. 6 (1. posch.), parcelné číslo 114, súpisné číslo 15, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1063/1, číslo listu vlastníctva 10674 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 20. 1. 2022.

Trenčín (okres Trenčín), dom meštiansky, Farská 3, parcelné číslo 1201/1-2, súpisné číslo 46, katastrálne územie Trenčín, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1373/1, číslo listu vlastníctva 11183. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 20. 1. 2022.

Trenčín (okres Trenčín), hala turbínová, M. R. Štefánika, parcelné číslo 1382/36, súpisné číslo 7639, katastrálne územie Trenčín, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 12266/1, číslo listu vlastníctva 443. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 1. 2022.

Nálepkovo (okres Gelnica), dom ľudový, Hlavná 216, parcelné číslo 46/2, súpisné číslo 427, katastrálne územie Nálepkovo, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3924/1, číslo listu vlastníctva 202. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 1. 2022.

Košice Staré Mesto (okres Košice), dom bytový, Krmanova 8, byt č. 4 (prízemie), parcelné číslo 1049, súpisné číslo 855, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3636/1, číslo listu vlastníctva 11094 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 1. 2022.

Bratislava (okres Bratislava I), dom meštiansky, Michalská 20, parcelné číslo 37, súpisné číslo 389, katastrálne územie Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 115/1, číslo listu vlastníctva 7911. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 1. 2022.

Bratislava (okres Bratislava I), dom meštiansky, Zámočnícka 4, parcelné číslo 39, súpisné číslo 402, katastrálne územie Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 233/1, číslo listu vlastníctva 7911. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 1. 2022.

Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica), taviareň, Antolská 57, parcelné číslo 1600/15, súpisné číslo 1573, katastrálne územie Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2731/1, číslo listu vlastníctva 5970. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22. 1. 2022.

Bratislava (okres Bratislava I), dom bytový, Palárikova 9, byt č. 15 (3. posch.), parcelné číslo 7350/1, súpisné číslo 103161, katastrálne územie Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10502/9, číslo listu vlastníctva 3862 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22. 1. 2022.

Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica), dom meštiansky, Dolná 15, parcelné číslo 4035, súpisné číslo 855, katastrálne územie Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10785/1, číslo listu vlastníctva 255. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22. 1. 2022.

Komárno (okres Komárno), továreň (budova výroby VII), Hradná ul., parcelné číslo 1750, súpisné číslo 3281, katastrálne územie Komárno, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11905/10, číslo listu vlastníctva 6828. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22. 1. 2022.

Komárno (okres Komárno), továreň (úprava sadovnícka), Elektrárenská cesta, parcelné čísla 1748-1752, katastrálne územie Komárno, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11905/27, číslo listu vlastníctva 6828. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22. 1. 2022.

Bratislava (okres Bratislava III), dom bytový, Vajnorská 62, byt č. 15 (4. posch.), parcelné číslo 11285/2, súpisné číslo 1356, katastrálne územie Nové Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 745/2, číslo listu vlastníctva 2999 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22. 1. 2022.

Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica), továreň, Mládežnícka 14, byty č. 93, 102 (2. posch.), parcelné číslo 3985/1, súpisné číslo 767, katastrálne územie Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11274/1, číslo listu vlastníctva 4018 – spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23. 1. 2022.

Lučenec (okres Lučenec), kaštieľ a park, Jegorova ulica, parcelné číslo 1, súpisné číslo 202, katastrálne územie Opatová, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 469/1-2, číslo listu vlastníctva 5999. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 27. 1. 2022.

Ždiar (okres Poprad), dvor roľnícky, parcelné čísla 1980/1, 1980/4-7, súpisné čísla 243, 244, katastrálne územie Ždiar, čísla Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3722/1-2, 3723/1-2, číslo listu vlastníctva 88. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 28. 1. 2022.

Posledná aktualizácia: 19. januára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať