Teplička nad Váhom (okres Žilina), kaštieľ, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1381/1, katastrálne územie Teplička nad Váhom, číslo listu vlastníctva 1208, parcelné číslo 296, 297, súpisné číslo 324. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1. 3. 2024.

Košice Staré Mesto (okres Košice I), dom meštiansky, Mäsiarska 34, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1235/1, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo listu vlastníctva 11759, 2706, parcelné číslo 584/1-2, súpisné číslo 455, 456. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 2. 3. 2024.

Bratislava (okres Bratislava I), dom meštiansky, Panská 9, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 135/1, katastrálne územie Staré Mesto, číslo listu vlastníctva 3144, parcelné číslo 307, súpisné číslo 247. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 2. 3. 2024.

Štiavnické Bane (okres Banská Štiavnica), banský úrad, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11443/1, katastrálne územie Štiavnické Bane, číslo listu vlastníctva 513, parcelné číslo 1442, súpisné číslo 290. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 3. 2024.

Banská Bystrica (okres Banská Bystrica), dom meštiansky, Nám. SPN 3, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2457/1, katastrálne územie Banská Bystrica, číslo listu vlastníctva 8213, parcelné číslo 1455/1, 1455/3, súpisné číslo 3. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 6. 3. 2024.

Vysoké Tatry (okres Poprad), vila, byt č. 9 (2. posch.), číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3870/1, katastrálne územie Starý Smokovec, číslo listu vlastníctva 994, 861, parcelné číslo 526, súpisné číslo 21011. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 6. 3. 2024.

Bratislava (okres Bratislava I), banka, Gorkého 7, byt č. 15 (5. posch.), číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 736/1, katastrálne územie Staré Mesto, číslo listu vlastníctva 7216, parcelné číslo 113, súpisné číslo 211. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 8. 3. 2024.

Holíč (okres Skalica), dom bytový, Nám. sv. Martina 3, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10535/1, katastrálne územie Holíč, číslo listu vlastníctva 2257, parcelné číslo 5/2, súpisné číslo 407. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 8. 3. 2024.

Hniezdne (okres Stará Ľubovňa), dom meštiansky, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4042/1, katastrálne územie Hniezdne, číslo listu vlastníctva 1727, parcelné číslo 304/1, súpisné číslo 79. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 9. 3. 2024.

Čadca (okres Čadca), dom bytový, Palárikova 20, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10527/1, katastrálne územie Čadca, číslo listu vlastníctva 2843, 6714, parcelné číslo 617, súpisné číslo 80. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 10. 3. 2024.

Prešov (okres Prešov), divadlo, Jarkova 77, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3349/1, katastrálne územie Prešov, číslo listu vlastníctva 6788, parcelné číslo 299/1, súpisné číslo 3110. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 10. 3. 2024.

Trávnica (okres Nové Zámky), kaštieľ a park, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 372/1-2, katastrálne územie Trávnica, číslo listu vlastníctva 1889, parcelné číslo 351, súpisné číslo 40. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 10. 3. 2024.

Posledná aktualizácia: 1. marca 2024 / MKSR Admin

Zdieľať