Kórejská ľudovodemokratická republika

  • Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovo demokratickej republiky. Praha, 23. júna 1956 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať